Paziņojums par apkures sezonas uzsākšanu Daugavas ielas katlu mājā

Publicēts: 
21.09.2021 - 12:15

2021./2022. gada apkures sezonu un karstā ūdens padevi Daugavas ielas katlu mājā tiek plānots uzsākt

ar 2021. gada 24. septembri.

Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski,

dažu dienu laikā.

 

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam T:26567784

 

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”