Paziņojums par apkures sezonas uzsākšanu Rīgas ielas katlu mājā

Publicēts: 
20.09.2021 - 16:00

2021./2022. gada apkures sezonu un karstā ūdens padevi Rīgas ielas katlu mājā tiek plānots uzsākt

ar 2021. gada 23. septembri.

Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski,

dažu dienu laikā.

 

Par problēmām siltuma padevē dzīvojamai mājai zvanīt:

Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam T:26567784

 

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”