Pļaviņās pieejams higiēnas pakalpojums

Publicēts: 
04.06.2021 - 09:00

No šī gada jūnija iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja iegādāties un izmantot higiēnas pakalpojumu, kas ietver veļas mazgāšanu un dušas izmantošanas iespējas. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Daugavas iela 54, Pļaviņās, blakus Sociālā aprūpes centra “Pļaviņas” ēkai. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Pļaviņu novada pašvaldības noteikumiem “Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām aicinām vērties pie sociālā darba speciālista, kurš sagatavos un izsniegs talonu pakalpojuma saņemšanai bez maksas.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Pļaviņu novada Sociālo dienestu, tālrunis: 65133864 vai 26132846.

Pļaviņu novada Sociālais dienests