Pļaviņu biedrība “Laime saimē” lūdz dalīties ar informāciju

Publicēts: 
03.04.2021 - 20:30

Pļaviņu pilsētā ir ierakstītas sāpīgas un traģiskas vēstures lapas, kur ideoloģijas vārdā tika veikti asiņaini noziegumi. P.Stučkas komunistu režīma veiktais sarkanais terors un ebreju tautas holokausts.

1941.gada jūlijā Pļaviņu pilsētā ienāca vācu armija, kura apcietināja pilsētas padomju aktīvistus un ebrejus (kopumā ap 30 – 40) cilvēkus. Viņi tika ieslodzīti liķieru fabrikā. Turpmākajās dienās ebreji tika pakāpeniski vesti un nošauti pie pilsētas Bārukalna kapiem.

Padomju laikā slepkavības vietā Bārukalna kapos tika uzstādīts piemineklis, kurā iegravētas rindiņas no J. Raiņa dzejoļa “Tas zaļais koks, ko nolauzāt,/Tas varonis, ko nokāvāt-/Pie mums nu mūžam dzīvs” un uzraksts latviešu valodā: “Šeit 1941.g. jūlijā fašisti noslepkavoja Pļaviņu pilsētas padomju aktīvistus Jāni Zupu, Kārli Kozlovski, Ļinu Rizgu, Škoļņiku ar ģimeni un vairākus nezināmus biedrus”; ar “vairākiem nezināmiem biedriem” apzīmēti ebreji.

Lūgums visiem, kuriem ir kaut kāda informācija par to dienu traģiskajiem notikumiem un upuru vārdiem, sazināties ar biedrību “Laime Saimē”. Telefona numurs  - 29163297.

Pļaviņu biedrības “Laime saimē” veicamo darbu sarakstā ir upuru apzināšana un šīs ebreju holokausta vietas sakārtošana.

 

Andris Zeps,

biedrība "Laime saimē"