Pļaviņu Mākslas skolas 11. izstāde - izlaidums!

Publicēts: 
28.06.2021 - 09:30

Pasaulei ir vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji. Taču visvairāk vajadzīgi sapņotāji, kas dara.

/Sāra Bon Bronika/

 

Ar šādiem vārdiem, šī gada 19. jūnijā, direktore Iveta Ušacka uzsāka vienpadsmito Pļaviņu Mākslas skolas absolventu izstādi - izlaidumu. Un šogad tas norisinājās labiekārtotajā skolas dārzā.

Pasākuma pirmajā daļā katrs absolvents prezentēja savu noslēguma darbu. Tika izklāstīta gan diplomdarba tapšanas gaita, gan radošā darba ideja un filozofija.

Aplūkojot absolventu noslēguma darbus, priecājamies un lepojamies ar viņu sasniegumiem. No nedrošiem otas triepieniem līdz krāsu niansēs bagātiem gleznojumiem, no maza māla trauciņa līdz lieliskiem dizainiskiem trauku un tēlu piedāvājumiem, no spītīgas pusaudžu idejas līdz mākslas darbam.

Pasākuma svinīgajā daļā tika izsniegtas 10 apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu, beidzot mācību programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Apliecību saņēma Keila Bērziņam, Keita Kristiāna Brūniņa, Diāna Freija, Luīza Jakovļeva, Aleksa Kitajeva, Kate Kondrāte, Paula Beāte Mežmale, Sofija Pakalka, Līva Peipiņa un kā simtais Pļaviņu Mākslas skolas absolvents tika reģistrēts Emīls Širzads Lejiņš – Bulahs. Kopumā šo izglītības iestādi absolvējuši jau 103 audzēkņi.

Lai absolventiem izdodas atrast savus sapņus un ar savu darbu sasniegt tos!

Diāna Nagle
Pļaviņu Mākslas skolas
direktores vietniece izglītības jomā