Pļaviņu Mākslas skolas 15. mācību gads – izaicinājumu pilns!

Publicēts: 
05.03.2021 - 12:00

Šis mācību gads Pļaviņu Mākslas skolai ir īpašs. Gan tādēļ, ka mācību process ir neierasts, gan tādēļ, ka pirms 15 gadiem, 2006. gada 23. februārī Pļaviņu pilsētas dome pieņēma lēmumu par Pļaviņu Mākslas skolas dibināšanu.

Mācību process valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā nav vienkāršs. Skolas pedagogu kolektīvs ir pateicīgs vecākiem par audzēkņiem sniegto atbalstu, realizējot attālināto mācību procesu. Tas ir liels pārbaudījums visiem, bet kopā sadarbojoties un vienam otru atbalstot, viss izdodas.

Lai veiksmīgi realizētu mācību programmu “Vizuāli plastiskā māksla” un interešu izglītību gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem, pedagogiem jābūt elastīgiem un jāapgūst jaunas prasmes, jābūt ar radošu pieeju, izstrādājot jaunus integrētus mācību uzdevumus un izmantojot starpdisciplināro saikni. Trīs skolas pedagogi ir papildinājuši zināšanas profesionālās pilnveides kursos - “Video mācību materiālu izveide un integrēšana mācību procesā”. Gūtās zināšanas veiksmīgi pielieto mācību procesa organizēšanā, izmantojot gan skolas, gan personīgos resursus. Veiksmīgākai uzdevumu izpildei, audzēkņiem tiek nosūtīti ne tikai aprakstoši uzdevumi, bet arī paskaidrojoši video materiāli. Lielākajiem audzēkņiem tiek organizētas arī tiešsaistes nodarbības.

Izprotot situāciju, ka digitālie mācību līdzekļi mūsdienīgā izglītībā būs arī turpmāk aktuāli,  skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda 2021.gada mērķprogrammas "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā ar projektu digitālo mācību līdzekļu izstrādāšanai un demonstrēšanai. Ļoti priecājamies, ka Pļaviņu Mākslas skolai piešķirts finansējums 1127,00 EUR apmērā fototehnikas, studijas aprīkojuma un jauna projektora iegādei. Šis aprīkojums ir ļoti nepieciešams ne tikai attālinātā mācību procesa veiksmīgai realizēšanai, bet, atsākoties klātienes nodarbībām, tiks izmantots mācību procesā, sniedzot audzēkņiem iespēju apgūt mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību.

Par godu Pļaviņu Mākslas skolas 15. mācību gadam – jaunākie audzēkņi cep virtuālas kūkas, bet lielākie gatavo citus radošus pārsteigumus, kurus varēsiet baudīt virtuālajās izstādēs aprīlī – laikā, kad valstī tradicionāli mākslas dienām tiek veltīti dažādi pasākumi.

Pļaviņu Mākslas skolas radošās dzīves notikumiem varat sekot līdzi, ieskatoties mūsu Facebook lapā “Pļaviņu Mākslas skola”.

 

Iveta Ušacka, Diāna Nagle

Pļaviņu Mākslas skolas administrācija