Pļaviņu novada ģimnāzijas akreditācijas rezultāti

Publicēts: 
10.03.2021 - 15:30

Pļaviņu novada ģimnāzijai 2021. gada janvāris bija notikumiem piepildīts, kad no 11. līdz 22. janvārim attālināti norisinājās skolas akreditācijas process. Tā laikā akreditācijas eksperti izmantoja daudzveidīgas metodes un veica visaptverošu skolas darbības izvērtējumu.  

Šodien ir saņemts akreditācijas ekspertu komisijas ziņojums un iepriecinoša ziņa -  Pļaviņu novada ģimnāzija un visas tajā realizētās izglītības programmas (pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības programma un vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma) ir akreditētas uz 6 gadiem, kas ir maksimāli iespējamais akreditācijas termiņš.

Paldies skolēniem, vecākiem, pašvaldībai un skolas kolektīvam par atbalstu, izturību un kopības sajūtu!

           

Ilze Luksa,

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore