Radošais konkurss “Putni dabā” noslēdzies

Publicēts: 
08.04.2021 - 06:15

Mazs, mazs putniņš

Sēdēja zarā,

Dziedāja savu dziesmiņu:

“Čir, čir, čirr!”

Laura K., Pērses sākumskola

 

Sirsnīgi pateicamies jums, mīļie konkursa dalībnieki! Bērni, vecāki un audzinātāji mums Pļaviņu bērnu bibliotēkā iesniedza tik daudzus darbus, ka nemaz nevarējām visus izlikt apskatei. Saņēmām vairāk kā 20 dzejolīšus, ap 80 zīmējumus un ļoti daudz no dažādiem materiāliem veidotus putnus. Darbi tika iesniegti gan klātienē, gan WhatsApp vietnē, gan caur e-pastu. Jaunākajai konkursa dalībniecei Martai ir 3 gadi, bet Darja, visvecākā konkursa dalībniece, drīz beigs pamatskolu. Lielu, sirsnīgu paldies sakām tiem, kuri bērnus pamudināja darboties un piedalīties – Pļaviņu novada bērnudārzu metodiķei Dacei Niedrai, Pērses sākumskolas skolotājai Daigai Andersonei un Pļaviņu novada ģimnāzijas 2. klases audzinātājai Ilzei Stikānei, kā arī bērnu vecākiem. Īpašs paldies tiem bērniem, kuri paši nāca un nesa savus darbiņus nemudināti!

Mūsu mīļie, mazie putnu draugi! Piedodiet, mēs neņēmāmies izvērtēt un piešķirt kādam kādu noteiktu vietu. Tāpēc mazu velti saņems pilnīgi katrs konkursa dalībnieks. Vēlreiz paldies visiem un ceram uz tikpat labu atsaucību un sadarbību arī turpmāk!

 

Gunta Grandāne, Antra Galiņa,

Pļaviņu bērnu bibliotēka