Realizēts projekts “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”

Publicēts: 
03.03.2021 - 14:00

2017. gada nogalē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) apstiprināja Pļaviņu novada domes projektu 3.3.1.0./16/1/011 “Pļaviņu pilsētas vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai”, kas tika realizēts ar ERAF līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros.

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Pļaviņu novada teritorijā, pārbūvējot Rīgas ielas posmu un ēku Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši novada attīstības programmā noteiktajai ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz Pļaviņu novada uzņēmēju vajadzībām.

Projekta ietvaros tika pārbūvēta Rīgas iela 1.945 km garumā, un 10.07.2019. objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns".

Komercdarbības mērķiem tika pārbūvēta administratīvā ēka Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, izveidojot biroja telpas, un 10.02.2021. būve tika nodota ekspluatācijā. Pārbūves rezultātā triju stāvu ēkā ir izveidotas 108 telpas. Nomai uzņēmēju vajadzībām ir paredzēta 21 telpu grupa. Būvdarbus veica SIA “Ošukalns celtniecība”.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 2 356 302.95 EUR; ERAF atbalsts 79.84 % jeb
1 273 941.29 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 4.30 % jeb 68 567.56 EUR, pašvaldības finansējums 1013794.10 EUR.

 

Informāciju sagatavoja Pļaviņu novada domes projektu vadītāja Olita Znotiņa