Septembris bērnu bibliotēkā

Publicēts: 
04.10.2021 - 17:15

Rudens arvien vairāk piesaka savas tiesības ārēs. Skolas bērni atgriezušies mācību iestādēs. Bērnu bibliotēkā rīti kļuvuši ne tik steidzīgi, kā bijām radušas visu vasaru. Toties esam atsākušas apmeklēt dārziņu grupas un klases skolā ar grāmatu apskatiem, pārrunām un citiem pasākumiem. Protams, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības!

4.b klasē notika literārs sarīkojums par rakstnieku – mūsu novadnieku Jāni Jaunsudrabiņu. Bērni iepazinās ar rakstnieka dzīves un daiļrades mazāk zināmiem faktiem un viņa sarakstītajām grāmatām. Šīs klases bērni tika iepazīstināti arī ar “Bērnu žūrijas” grāmatām.

Notika sadarbība arī ar abiem bērnudārziem. Gan PII “Jumītis” grupiņā “Magonīte”, gan PII “Bērziņš” sagatavošanas grupā mazie grāmatu eksperti iepazinās ar kārtējo izdevumu – A. Vanagas un A. Lielpēteres “Pagalma enciklopēdiju”. Bērnudārzā “Bērziņš” grupiņās “Zīlīte” un “Žubīte” notika arī pārrunas par drošību uz ielas un dzelzceļa.

Projekta “Grāmatu starts” ietvaros kopā ar mazajiem lasītājiem svinējām Dzejas dienu. Katrs bija sagatavojis priekšnesumu – dzejoli, ko norunāja pats vai kopā ar māmiņu. Vairākus dzejoļus mēs kopīgi izspēlējām kā rotaļspēles.

Vēl, gatavojoties Skolotāju dienai, aicinājām veidot apsveikumus savām skolotājām un audzinātājām. Liels paldies visiem, kuri atsaucās! Paldies māmiņām, kuras ar bērniem nāca un rādīja, ka tapuši skaisti darbiņi! Paldies bērniem, kuri bibliotēkā paši pagatavoja sveicienu saviem pedagogiem! Paldies tiem pieaugušajiem, kuri arī iesaistījās un radīja pārsteigumu saviem bijušajiem skolotājiem vai vienkārši pazīstamiem jaunās paaudzes audzinātājiem!

Jau klāt oktobris. Mēs strādājam tāpat kā līdz šim. Aicinām lielus un mazus lasītājus nākt pie mums, lasīt, mainīt grāmatas, izmantot mūsu iespējas! Uz drīzu tikšanos!

Antra Galiņa, bibliotekāre