SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”sludinājums par valsts dzīvokļa īpašuma pārdošanu izsolē

Publicēts: 
03.03.2021 - 13:30

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Odzienas ielā 4, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, kadastra Nr.3213 900 0354. Izsoles sākumcena EUR 800.00; nodrošinājums – EUR 80.00; izsoles solis – EUR 50.00.

Izsoles sākums – 12.03.2021., izsoles noslēgums – 12.04.2021. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.04.2021. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021397, 67021413.

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”