Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 1. semestri noslēdzot!

Publicēts: 
28.12.2018 - 12:00

Darbīgā ritmā ir noslēdzies 2018./2019. mācību gada 1. semestris. Semestra garumā ir gūtas jaunas zināšanas un prasmes mācību stundās, mācību ekskursijās un interešu izglītības nodarbībās. Veiksmīgi noris mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, sacensības, ir notikuši dažādi interesanti ārpusstundu pasākumi, aktīvi turpinām iesaistīties projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kā arī esam uzsākuši dalību iniciatīvas “Latvijas skolas soma” realizācijā.

Paldies ikvienam, kurš ir cītīgi mācījies atbilstoši savām spējām un pēc labākās sirdsapziņas, mācību procesā ieguldot regulāru un apzinīgu darbu. Paldies arī visiem skolotājiem un skolēnu vecākiem par sniegto atbalstu skolas mērķu īstenošanā.

Īpaši priecājamies un lepojamies, ka daudzi mūsu skolēni 1. semestri ir pabeiguši ar patiešām augstiem mācību darba rezultātiem. Pie Ziemassvētku eglītes trīsdesmit četri 1. - 3. klašu skolēni saņēma Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā:

1.a klase: E. Baltā, R. Bondarevs, A. Čereškeviča, A. Jevstigņejeva, S. Kudiņa, V. Liepiņa, A. Osipausks, A. Striķis, R. Valdbergs;

1.b klase: A. Andersone, H. Eriksons, M. Gūtmanis, K. Mizāns, E. Pujāte, P. Vaivode;

2.a klase: L. Aizporietis, E. Dambe, L. Džeriņa, Dz. Leončiks, J. Lodītis, K. Štrikmane;

2.b klase: R. Bērziņš, V. Dudareva, A. Orlovs, S. Rāviņš, S. Siņica;

3.a klase: L. Mironova, R. Striķis, L. Teterovska;

3.b klase K. Krūmiņš, E. Kurcalte, L. M. Līcīte, K. Lodīte, M. Vaivode.

Otro mācību gadu 4. – 12. klašu skolēniem pie Ziemassvētku eglītes tika svinīgi pasniegtas astoņas Zelta, divdesmit septiņas Sudraba un deviņas Izaugsmes liecības.

Lepojamies ar skolēniem - Zelta liecību saņēmējiem:

4.a klase: S. A. Birkāne, H. Eriksone, M. Mača, I. Miķelsone;

4.b klase: A. Paļuga, J. Riekstiņa;

7.b klase: L. Bicāla;

8.a klase: U. Ivanova.

Sveicam kuplo Sudraba liecību saņēmēju pulku:

4.b klase: K. A. Avotiņa, L. L. Buševica, E. Muceniece, M. Ozoliņa, L. Paļuga;

5.a klase: A. Svencis;

5.b klase: P. Bicāla;

6.b klase: A. Gorpeņuka, K. Kondrāte, R. Mačs, P. B. Mežmale;

7.a klase: N. Gasperoviča;

7.b klase: A. Leitlants;

8.a klase: E.Visocka;

9.a klase: A. Esiņa;

9.b klase: A. Cukanova, A. Daugavietis, E. P. Ķerķe, E. Luksa, B. Skrabutena;

10. klase: S. Balode, K. Priede;

11.a klase: K. Davidova, B. Kaņepēja;

11.b klase: L. Kārkliņa, L. Liepiņa;

12.klase: V. Adamoviča.

Priecājamies par katru Izaugsmes liecības saņēmēju:

6.b klase: A. Potapovs;

7.a klase: S. Dubiņina;

8.a klase: G. Eizāns, J. Orlovs, S. Rjazancevs;

11.a klase: A. Aizporietis, L. Jankalāne, E. Lazdiņš, J. Rediko.

Lai 2019. gads nes mums patīkamus pārsteigumus, panākumus mācībās un sapņu piepildījumu! Veiksmīgu Jauno gadu!

 

Lana Ivanova, direktora vietniece izglītības jomā