Sveicam ar sasniegumiem mācību darbā, 2020./2021. mācību gada 1. semestri noslēdzot!

Publicēts: 
23.12.2020 - 12:15

Ziemassvētku laiks, Jaunā gada slieksnis. Brīdis, kad apkopojam paveikto un sasniegto, izvirzām jaunus mērķus. Kaut daļai skolēnu liels laika sprīdis no mācību procesa ir aizritējis attālināti, ir patiess prieks, ka aizvadītais darba cēliens, 2020./ 2021. mācību gada 1. semestris, nav aizritējis velti, par ko liecina mācību rezultāti.

Diemžēl esošo ierobežojumu dēļ nevarēja noritēt vairākas klātienē plānotās aktivitātes -  mācību ekskursijas, daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, kā arī projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes un iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” sniegtās iespējas. Tomēr, neskatoties uz attālinātā mācību procesa realizāciju, skolēni ir iesaistījušies gan UNESCO ASP diskusijā tiešsaistē par savu nākotnes izglītības redzējumu, gan virtuālās un daudzveidīgās EKOSKOLAS aktivitātēs. Priecājamies par 2.a klases skolēnu iesaisti eTwinning projektā, iepazīstinot sadarbības partnerus ar savu pilsētu.

2020. gada izskaņā saku paldies ikvienam mūsu skolas skolēnam, kurš ir uzcītīgi, apzinīgi, neatlaidīgi strādājis atbilstoši savām spējām, apliecinot pozitīvu, nenogurstošu un godprātīgu attieksmi pret savu tiešo pienākumu – mācību darbu. Liels paldies arī visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, audzināšanā un ikdienas mācību nodrošināšanu gan klātienes, gan attālinātajā procesā. Paldies arī skolēnu vecākiem par atbalstu saviem vismīļākajiem lolojumiem un arī mums, skolas saimei. Paldies pašvaldībai par nenogurstošo atbalstu mūsu ikdienā.

Īpaši priecājamies un lepojamies par mūsu skolēniem, kuri 1. semestri ir pabeiguši ar patiešām augstiem mācību darba rezultātiem. 1. - 3. klašu skolēni šī gada pēdējā skolas dienā saņēma Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2020./ 2021. mācību gada 1. semestrī (30):

1.a klase: Kārlis  Bērziņš, Laura Bonda;

1.b klase: Veronika Aļeščenkova, Hermīne Folkmane, Everita Kravale;

2.a klase: Roberts Baltais, Matīss Briedis, Reinis Briežkalns, Ieva Valērija Ģērmane, Artjoms Šlems, Karlīna Visocka;

2.b klase: Milana Dauškane, Oto Delikatnijs , Atis Ivanovs, Dārta Jaudzema, Ance Kaidaka, Atis Skarbis, Katrīna Spule, Marks Starčenko;

3.a klase: Elīza Baltā, Arvīds Osipausks, Melisa Roziņa, Armands Striķis, Renārs Valdbergs;

3.b klase: Agrita Andersone, Evelīna Antanoviča, Līva Avotiņa, Haralds Eriksons, Markuss Gūtmanis, Evita Pujāte.

Čaklākie 4. – 12. klašu skolēni saņēma Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības. Zelta liecība tiek piešķirta, ja mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 8,50 un vairāk balles, Sudraba – ja vidējais vērtējums ir 8,00 un Izaugsmes liecību saņem skolēni, kuru vidējais vērtējums, salīdzinot ar 2019./2020. m. g. 2. semestri ir paaugstinājies vismaz par 10%.

 

Zelta liecības (19):

4.a klase: Uva Bērziņa, Līna Džeriņa, Kendija Štrikmane;

5.a klase: Rinalds Striķis;

5.b klase: Elīza Kurcalte;

6.b klase: Justīne Riekstiņa;

7.b klase: Paula Bicāla;

8.b klase: Anastasija Gorpeņuka, Kate Kondrāte, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;

9.a klase: Nikola Gasperoviča;

9.b klase: Laila Bicāla;

10. klase: Samanta Ērgle, Edīte Visocka;

11. klase: Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa;

12. klase: Sonora Balode.

 

Sudraba liecības (27):

4. a klase: Dzintars Leončiks;

4.b klase: Reinis Bērziņš, Viktorija Dudareva, Artūrs Orlovs, Sandis Rāviņš, Sabīne Rubīna, Sanita Siņica;

5.a klase: Luīze Teterovska;

5.b klase: Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Ērika Made Saliņa, Madara Vaivode;

6.a klase: Sofija Anna Birkāne;

6.b klase: Kaiva Annika Avotiņa;

7.a klase: Viviāna Jaudzema, Sofija Pakalka, Armands Svencis;

8.b klase: Aleksa Kitajeva;

9.a klase: Denija Krūmiņa, Darja Kmito;

9. b klase: Ieva Ambaine, Una Bērziņa, Linards Lukss, Ralfs Striķis;

11. klase: Beāte Skrabutena;

12. klase: Krista Priede.

 

Izaugsmes liecības (8):

5.a klase: Leo Roziņš, Agnese Zunde;

6.a klase: Aleksejs Kondrašovs;

7.a klase: Patrīcija Zepa, Lauris Ozols;

7.b klase: Arvis Daugavietis;

11. klase: Linda Laine Kalviša, Laura Lelde Kalviša.

 

Lai 2021. gads nes ikvienam veselību, patīkamus pārsteigumus, panākumus! Lai mums katram izdodas atgriezties ierastajā ikdienas ritmā bez aizliegumiem, ierobežojumiem un lai ikkatram izdodas piepildīt savus sapņus un slēptākās vēlēšanās!

Lana Ivanova,

direktores vietniece mācību darbā