Uzsākam Pļaviņu Mākslas skolas virtuālo izstāžu ciklu “Ceļojums laikā”

Publicēts: 
15.04.2021 - 08:45

Šoreiz atskatīsimies uz Mākslas skolas pašiem pirmsākumiem. Tālajā 2006. gada 23. februārī Pļaviņu pilsētas dome pieņēma lēmumu par Pļaviņu Mākslas skolas dibināšanu un jau 2006. gada 2. oktobrī skola tika reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā. Pēc mācību programmu licencēšanas, 1. novembrī tika uzsākts pirmais – 2006./2007. mācību gads ar 30 audzēkņiem.

Pirmajos divos mācību gados skolas kolektīvs bija ļoti mazs – darbu organizē direktore Iveta Ušacka, daudzpusīgos mācību priekšmetus vada skolotāja Iraīda Tarvīda, bet par kārtību skolā gādā divi saimnieciskie darbinieki Irēna Žverelo un Juris Cīrulis. Bet jau 2007. gada rudenī mācību priekšmetu – keramika, uzsāka mācīt skolotāja Velda Miziša. Tiek uzrakstīts projekts “Keramikas apdedzināšanas krāsns un elektriskās podnieku virpas iegādei Pļaviņu Mākslas skolai”, kas arī sekmīgi tika realizēts.

2007. gada janvārī darbu uzsāka arī pieaugušo interešu izglītības grupa “Studija”, bet rudenī bērnu interešu izglītības grupa “Mazā darbnīca.”

Pļaviņu kultūras centrā 2007. gada 4. maijā jau tika rīkota pirmās Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu izstādes “Krāsas. Ziedi. Pavasaris.” atklāšanas svētki, bet no 20. oktobra pļaviņiešus priecēja izstāde, kas bija veltīta Pļaviņu Mūzikas skolas 50 gadu jubilejai. Decembrī kultūras nama apmeklētājus priecēja radošo daru izstāde “Enģeļu laiks”.

Jau no pirmā mācību gada Ziemassvētkiem izveidojās skaista tradīcija, kas priecē ikvienu garāmgājēju, tā ir skolas skatloga noformēšana svētku noskaņās.

Pļaviņu Mākslas skola