Valsts meža dienests ar 26. aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā

Publicēts: 
23.04.2021 - 10:00

Valsts meža dienests ar 2021. gada 26. aprīli izsludina ugunsnedrošo periodu mežā. Ugunsnedrošajā periodā mežā aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus atļauts kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, kā arī aizliegts pārvietoties ārpus meža ceļiem ar motorizētiem transportlīdzekļiem. Jebkuri dedzināšanas darbi mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecību vai attiecīgajām mežniecībām.

Par jebkuru aizdegšanos mežā vai tā tuvumā jāziņo Sēlijas virsmežniecības inženierim Jurim Čaupjonokam, mob. tālr. 29422024, meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam Jānim Iļjinam, mob. tālr. 25357188 vai vietējam mežzinim.

Par meža ugunsapsardzību atbildīgo amatpersonu tālruņu numuru saraksts

Aizkraukles mežniecība Spīdolas iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Tālrunis: 65123509e-pasts: aizkraukles.meznieciba@selija.vmd.gov.lv

Amats, kontrolējamā teritorija

Vārds, uzvārds

Tālruņa Nr.

Kokneses nodaļas vecākais mežzinis

Andris Vanags

26119271

Mežzinis (Aizkraukles,Skrīveru,Kokneses pag.)

Guntis Jankovskis

29120814

Mežzinis (Kokneses, Klintaines pag.)

Lauris Stepe

26174289

Mežzinis (Vietalvas,Iršu pag.)

Jānis Zariņš

28387519

Mežzinis (Aiviekstes, Klintaines, Pļaviņu, Bebru, Iršu pag.)

Andris Vanags

26119271

Jaunjelgavas nodaļas vecākais mežzinis

Andris Golovatskis

29458654

Mežzinis (Valles pag.)

Nauris Ostrovskis

25476011

Mežzine (Sērenes,Jaunjelgavas,Valles pag.)

Daiga Bizņa

29345307

Mežzinis (Seces,Sērenes pag.)

Arnis Štāls

28306927

Mežzinis (Sunākstes,Seces pag.)

Andris Akots

29421733

Daudzeses nodaļas vecākais mežzinis

Ivars Līcītis

29277652

Mežzinis (Daudzeses,Zalves pag.)

Gatis Gūtmanis

25772655

Mežzinis (Zalves pag.)

Andis Upmalis

29129763

Mežzine (Mazzalves pag.)

Līga Travina

28372478

Mežzine (Pilskalnes,Mazzalves pag.)

Līga Pipira

28322061

Sēlijas virsmežniecība Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils, LV-5201

Tālrunis: 65231669

e-pasts: vm@selija.vmd.gov.lv

Amats

Vārds, uzvārds

Tālruņa Nr.

Operatīvais dežurants

 

28379790

Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs(MUS)

Jānis Iļjins

25357188

Uguns apsardzības inženieris

Juris Čaupjonoks

29422024

Virsmežzinis

Ilmārs Gūtmanis

29422669

Jēkabpils mežniecība Mežrūpnieku iela 2a, Jēkabpils

Tālrunis: 65233226, e-pasts: jekabpils.meznieciba@selija.vmd.gov.lv

Amats, kontrolējamā teritorija

Vārds, uzvārds

 

Tālruņa Nr.

Viesītes nodaļas vecākasis mežzinis

Vigonts Kuklis

29469953

Mežzinis (Viesītes pag.)

Jānis Paegļkalns

28661200

Mežzinis (Saukas, Viesītes pag.)

Ivars Bērziņš

29493943

Mežzinis (Neretas, Rites pag.)

Aldis Veinštoks

28661020

Mežzinis (Aknīstes,Gārsenes,Elkšņu pag.)

Jānis Zaļais

29468827

Jēkabpils nodaļas vecākais mežzinis

Andris Sēlis

29467702

Mežzinis (Sēlpils,Staburaga pag.)

Kalvis Štāls

28301429

Mežzinis (Salas, Sēlpils pag.)

Pāvels Maculevičs

28663130

Mežzinis (Kalna,Salas pag.)

Āris Kusiņš

26634569

Mežzinis (Dunavas, Rubenes pag.)

Zintis Vucenlazdāns

29179722

Mežzine (Asares, Rubenes pag.)

Kārlis Žikovs

20247630

Ktustpils nodaļas vecākais mežzinis

Artūrs Seržāns

26137402

Mežzine (Krustpils,Ābeļu,Variešu pag.)

Inga Miezīte

26644688

Mežzine (MežāresVariešu pag.)

Liāna Blumberga-Svikle

28341782

Mežzinis (Atašienes,Mežāres pag.)

Raimonds Gritāns

28315954

Mežzinis (Zasas,Dignājas,Ābeļu pag.)

Gundega Jurāne

26339432

 

Valsts meža dienests