Vecāku dienas PII “Jumītis”

Publicēts: 
31.01.2019 - 09:45

Divas dienas- 29.un 30. janvārī, pirmsskolas izglītības iestāde “Jumītis” aicināja vecākus vērot un piedalīties dažādos dienas gaitas momentos, lai iepazītos ar ikdienas darbu bērnudārzā, uzzinātu par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā un arī rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Kā katru dienu, arī šajās dienās, skolotāju vadībā bērni parādīja savas zināšanas un prasmes dažādās rotaļnodarbībās, arī mūzikas un sporta. Vecāki tajās piedalījās gan vērojot, gan arī darbojoties līdzi. Vēl vecāki iepazinās ar projekta “Skola 2030” piedāvātajiem materiāliem par to, kas jāzina vecākiem saistībā ar jaunā mācību satura ieviešanu pirmsskolā. Arī tas paredz, ka vecākiem iespēju robežās jāpiedalās pirmsskolas dzīvē, jābūt ieinteresētiem par bērna izglītošanās procesu. Bērni būs tikai ieguvēji, izjūtot savstarpējo sapratni, uzticēšanos starp ģimeni un pirmsskolu.

Paldies tiem vecākiem, kuri izrādīja interesi, atrada laiku un atsaucās uz mūsu piedāvājumu apmeklēt vecāku dienas.

A.Čepule, metodiķe