Virtuālo izstāžu cikls “Ceļojums laikā” 2009. gads

Publicēts: 
28.04.2021 - 12:30

Atskatoties uz 2009. gadu prātā nāk trīs svarīgākie notikumi.

Pirmais no tiem bija 2. klases audzēknes Sintijas Silagailes iegūtā atzinība Valsts konkursā “Mākslas valodas pamati” Kandavā.

Pavasarī skolas kolektīvs uzņēma skolā publicisti Līgu Blauu un mākslinieci Džemmu Skulmi, kas atzinīgi novērtēja mazpilsētas mākslas skolas pedagogu un audzēkņu entuziasmu un radošo darbību.

Pļaviņu Mākslas skola aizsāka skaistu tradīciju - viešanos Jēkabpils Tautas namā. Tā bija mazās, 3 gadīgās skoliņas vērienīga audzēkņu radošo darbu izstāde “Lidojums”. Tāpat šajā gadā notika vairākas audzēkņu radošo darbu izstādes Pļaviņu kultūras centrā: „Ar pavasara acīm”,  „Mana pilsēta”, „Cik savāda pasaule”, “Ziemassvētku gaismiņas” un arī otrā pieaugušo interešu izglītības “Studija” izstāde.   Izstādes bija arī Pļaviņu novada ģimnāzijā, Pļaviņu novada domē, Pļaviņu grāmatnīcā, Klintainē un Vietalvā.

Pļaviņu Mākslas skola