Ziemassvētku ieskaņas Pļaviņu bibliotēkā

Publicēts: 
22.12.2021 - 08:30

Ziemassvētku laiks arī Pļaviņās ir sācies! Tradīciju laukumā, iezaigojusies Ziemassvētku egle, parkā pie kultūras centra izveidota pastaigu taka “Citāds laiks, citāda egle”, kur starp citādāk veidotajām, rotājas arī bibliotēkas darinātā eglīte. Mēs strādājam pirmssvētku noskaņās, radot prieku lasītājiem.

Ziemassvētku prieku sagādājām mūsu mazajiem lasītājiem - grupiņas “Vārpiņas” (PII “Jumītis”) bērniem. 16. decembrī bibliotekāri Ivetu bērni sagaidīja grupiņā, kuru kopā ar audzinātājām bija izgreznojuši ar pašu veidotiem svētku rotājumiem. Šajā gaisotnē kopā lasījām Mirdzas Timmas pasaciņu “Sidraba egle”. Runājām par svētku tradīcijām un izspēlējām pasaku, iejūtoties ziemeļbriežu, Ziemassvētku vecīša, rūķa un pat ragavu lomā. Spēle bērniem, audzinātājām Gunitai un Marutai, bibliotekārei Ivetai radīja prieku un jautrību. Vēlot gaišus svētkus, atvadījāmies, lai turpinātu izbaudīt grāmatu burvību jaunajā gadā.

Savukārt 20. decembrī, pirms ziemas saulgriežiem, bibliotekāre egļu pastaigu takā tikās ar Pļaviņu vidusskolas 7.b klases audzēkņiem, kuri centās atrast “citādo” bibliotēkas egli. Protams, tika meklēta egle ar grāmatām, bet tādas gan tur nav. Uzdevums nebija no vieglajiem, tomēr ar panākumiem – egle “Mums ir kas kopīgs” tika atpazīta kā īstā.

Tikšanās tika organizēta, lai runātu par Ziemassvētkiem, to tradīcijām un rituāliem. Jaunieši iepazinās ar daudzveidīgo grāmatu klāstu par šo tēmu, noderīgām gan mācībām, gan izklaidei. Arī latviešu autoru darbos, kurus jaunieši apgūst literatūras stundās, tiek attēloti Ziemassvētki un tikšanās laikā grāmatas bija pieejamas apskatei. Ieklausījāmies Aspazijas bērnības autobiogrāfijā “Zila debess zelta mākoņos”: “…Ziemassvētki jau bij durvju priekšā. Tie ir īstie jaunības un bērnības svētki. Tad deg lielās, gaišās sveces un pukst mazās, siltās sirdis…..”.

Ieklausījāmies dziesmā “Circenīša Ziemassvētki” (R. Pauls, Aspazija), kopā skaidrojām ar Ziemassvētkiem saistītu vecvārdu nozīmi. Vai jūs zināt, kas ir svīdenis, daiciņi, lākturis, budēļi… Šiem un daudziem citiem vecvārdiem meklējām mūsdienīgu skaidrojumu. Laiks aizritēja nemanot!

Paldies skolotājām Armandai Lasmanei un Sanitai Fjodorovai par aktīvu dalību bibliotēkas veidotajā Ziemassvētku nodarbībā!

 

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...

              /K. Skalbe/

Ziņu sagatavoja:

Pļaviņu bibliotēkas

vecākā bibliotekāre

Iveta Gureviča.