Zinību diena Pļaviņu novada izglītības iestādēs

Publicēts: 
31.08.2020 - 16:30

2020./2021. mācību gada 1. septembris

Pļaviņu novada ģimnāzijā Zinību diena 1. septembrī šogad tiks organizēta neierasti:

  • plkst. 9.00 uz tikšanos ar klases audzinātāju savā klases kabinetā tiks gaidīti 1. – 12. klašu skolēni. Diemžēl, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, šoreiz uz skolu aicinām tikai 1. klašu skolēnu vecākus. Klases stundā un adaptācijas pasākumos visu klašu skolēni pārrunās drošības noteikumus un aktualitātes skolas darbā;
  • plkst. 9.20 norisināsies svinīgs pasākums 1., 12. klašu skolēniem un 1. klašu skolēnu vecākiem. Pasākuma norises vieta atkarībā no laikapstākļiem – skolas iekšpagalms vai sporta zāle;
  • plkst. 10.00 sporta zālē uz tikšanos ar administrāciju un atbalsta personālu aicināti 1. klašu skolēnu vecāki.

Pļaviņu Mūzikas skolā Zinību dienas svinīgais pasākums 1. septembrī plkst. 13.00 tiek organizēts 1. klases audzēkņiem un viņu vecākiem. Pasākuma norises vieta Pļaviņu Mūzikas skolas zāle.

Ar pārējiem audzēkņiem sazināsies specialitātes skolotāji un individuāli informēs par tikšanās laikiem.

Pļaviņu Mākslas skolā plkst. 11.30 Zinību dienas pasākums 1. klases audzēkņiem un viņu vecākiem Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē. Pēc pasākuma keramikas darbu izstādes apmeklējums Pļaviņu Mākslas skolas dārzā.

Pārējiem audzēkņiem un viņu vecākiem/aizbildņiem e-klasē tiks sniegta informācija par mācību procesa norisi jaunajā mācību gadā.

Arī citiem interesentiem 1. septembrī no plkst. 10.30 – 16.00 ir iespēja aplūkot keramikas izstādi Pļaviņu Mākslas skolas dārzā.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Jumītis” 1. septembrī Zinību diena notiks iestādes pagalmā. Ja laika apstākļi būs nelabvēlīgi, pasākums notiks  grupu telpās.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Bērziņš” plānots kopīgs pasākums iestādes teritorijā. Nelabvēlīgos laika apstākļos, vadītājas vietniece izglītības un saimnieciskajos jautājumos kopā ar mūzikas skolotāju dosies uz katru grupu atsevišķi.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” filiālē “Zīļuks” Zinību dienai veltīts pasākums “Atkal kopā ar Zīļuku!” norisināsies iestādes pagalmā plkst.10.00, nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā – zālē. (Vecāki pasākumā nepiedalās.)

 

                                     Informāciju apkopoja izglītības darba speciāliste Ilona Lazda