JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Kristīne Erne

Labdien! Šodien ir 1.jūnijs 2021.gads - Bērnu aizardzības diena! Gribēju pajautāt par bērnu rotaļlaukumiem Pļaviņu pilsētā. Tie pamazām pārvēršas par graustiem un ir bīstami bērnu drošībai. Vai kāds ir apmeklējis un "devis zaļo gaismu", ka viņi ir droši un atbilstoši visām prasībām? *rotaļlaukums pie Kultūras nama. Šūpoles!!! Vienas ir noplēstas, otrās ir bīstami iesēdināt bērni, jo plastmasas malas salauztas, ja nu vienīgi trešajās sēdināt mazuli (bet, paskatoties, uz iepriekš aprakstītajām - drošības sajūtu nerada). Zālīti arī tur varētu pļaut biežāk. *rotaļlaukums pie Mūzikas skolas. Vairāk kā mēnesi noplīsusi viena liela detaļa (turpat arī turpina karāties striķos). Varbūt to posmu noņemt un aizsist ar dēli/plāksni, lai bērni nelien pāri? Tā rotaļu celtne jau kļuvusi BĪSTAMA. Arī, ja bērni iet uz slidkalniņu - dēļi jau ieliecas, vajadzētu nomainīt. Vai tiešām ir jānotiek kādam traģiskam negadījumam, lai kāds sāktu uzraudzīt bērnu rotaļlaukumus. Pieļauju iespēju, ka arī citos Pļaviņu pilsētas rotaļlaukumos ir lietas, kas būtu jāsalabo/jāpiekrāso utt. Jautājums! Vai tuvākajā laikā kāds apsekos visus bērnu rotaļlaukumus un savedīs kārtībā? Un kurš par to ir atbildīgs, lai nākamreiz (ceru, ka vairs neatkārtosies) zinātu, pie kā vērsties? Ar cieņu Kristīne Erne
Labdien!
Labiekārtošanas dienesta vadītāja Alda Zenfa atbild: “Rotaļu laukumus regulāri apsekojam un namdaris radušos bojājumus novērš. Šūpoles kultūras centra rotaļu laukumā tiek bieži mainītas, jo paredzētas ļoti maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam). Diemžēl ir novērots, ka vecāki tajās sēdina iekšā lielākus bērnus. Konstatējām, ka šūpolēm nav salauzta mala, taču pārlauzta 1 redelīte, ko namdaris jau nomainījis. Vienas šūpolītes noņēmām līdz brīdim, kad būs ar ko tās apmainīt. Nepiekrītu apgalvojumam, ka nav nopļauta zāle, jo kultūras centra parku sanāk pļaut ik pēc pusotras nedēļas. Daugavas ielas 50 rotaļu laukums bija salauzts kopš 12. aprīļa. Pašu spēkiem saremontēt nevarējām, tādēļ nosūtījām sertificētai firmai SIA “MK Dizains” salabot laukuma bojātās detaļas. Firma sagatavoja tāmi, ko apstiprinājām un atsūtīja atbildi, ka detaļas nodotas izgatavošanai. Izgatavošanas laiks - 1 mēnesis. Salauztā vieta tika nožogota. 2. jūnijā firma atbrauca un bērnu laukums jau ir salabots - nomainītas virves un platforma. Rotaļu laukumu izmantošanas noteikumos visur ir uzrādīta atbildīgā persona, lai būtu iespējams paziņot, ja kaut kas ir salauzts. Pagājušajā gadā pārkrāsojām kultūras centra rotaļu laukumu, šogad pārkrāsojām solus. Pie rotaļu laukumiem arī ir uzstādīti noteikumi, kuros nepārprotami norādīti laukuma apmeklētāju pienākumi, atbildība un lietošanas kārtība.”

Marta Zepa

Labdien! Lūdzu, publicējiet , kad notiks 2021. gada kapusvētki Klintaines pagasta Brīvkapos. Paldies.
Labdien!
Klintaines pagasta Brīvkapos Kapu svētki provizoriski tiek plānoti 24. jūlijā plkst. 14.00. Šobrīd šī informācija vēl netiek publicēta, jo situācija valstī mainās, līdz ar to arī epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, un vēl nav zināms, vai un kādā formātā šos svētkus būs iespējams organizēt. Aicinām sekot līdzi oficiālajai informācijai par valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, kā arī pirms svētku norises - pašvaldības publicētajai informācijai.

Dita Laure

Labdien! Aicinu pašvaldībai risināt atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, kas ir pašvaldības kompetence. Iespējams, taupības nolūkos, ir samazināts atkritumu izvešanas reižu skaits privātmājām. Nav pieņemams ieteikums iepirkt vai nomāt papildus atkritumu konteinerus un krāt atkritumus katram savā teritorijā, reizēm pat vairāk kā mēnesi! Nākošā izvešanas reize - maija otrajā pusē! Tuvojas siltā sezona un jautājums paliek aktuāls. Uzskatu, ka ir jābūt iespējai papildus atkritumumu izvešanai pēc pieprasījuma. Domāju, ka daudzi izmantotu šādu iespēju. Un izveidot papildus reisu, par kuru jau šobrīd pēc tarifa maksā paši iedzīvotāji nav jābūt problēmai, ir tikai jābūt vēlmei darīt, nevis atrakstīties. Izvest atkritumus 1 reizi mēnesī - tā nav apsaimniekošana! Tas ir sūnu ciems! Šāda atkritumu apsaimniekošana ir novedusi pie tā, ka meži pilni ar atkritumiem. Pašvaldībai un atbildīgajiem dienestiem ir jādomā par inovatīviem risinājumiem un piedāvājumiem, piemēram, iespēja katram savā privātmājā novietot speciālu stikla taras konteineru, lai nošķirotu stiklu. Lūdzu rīkoties, nevis ieteikt iegādāties vēl konteinerus un turpināt krāt atkritumus!
Labdien!
Uz Jūsu jautājumu atbild SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”: “Pļaviņu pilsētas iedzīvotājiem, ja ir nepieciešams papildus izvest sadzīves atkritumus, ir iespējams pieteikt papildu izvešanu. Papildu sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniedzam katru otrdienu, iepriekš piesakot papildu atkritumu izvešanu pa tālruni:65133060. Pļaviņu novada pagasta iedzīvotājiem atkritumu izvešana tikai pēc noteiktā grafika.”

Ojars Silins

Labdien kundzes un kungi . Priecigs par sākto Raiņa ielas dataisīšanu .Tikai pāris jautājumu-" "Būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvdarbu veicēja iesniegtajam laika grafikam" -muļķibas ,nekad tā nav bijis un nebūs. Pacietībai arī ir mērs --lai būvfirma vismaz vakaros aiz sevis sakarto ceļus. Kas apmaksās Raiņa ielas mājām un to infrastrukturai radītos zauējumus ? Ak es aizmārša -Cilvēku faktoru aizmirsu , velkam zābakus un pa vienam nestaigājam. Viens no bedres netiksi ārā
Labdien! Darbi notiek saskaņā ar būvn
ieka iesniegto laika grafiku, objekts ir apjomīgs, šobrīd notiek komunikāciju izbūve, kas ir līdz 2 m dziļumā, tāpēc būvbedres izveidošanai tranšejas platums bieži vien ir 2-3 m platumā, kas apgrūtina pārvietošanos, sevišķi ziemas un pavasara sezonā. Objektā strādā vairākas brigādes vienlaicīgi un ielas, kurās komunikācijas izbūvētas, tiek atvērtas kustībai.

Edgars Kipļuks

Labdien! Veicot rakšanas darbus Raiņa ielas 21C posmā ir pārrauta ādere un līdz ar to, akā ir palikusi 1/4 daļa ūdens. Vasarā, kad būs karsts, akā ūdeņa vispār nebūs. Vēlētos zināt, kurš man atjaunos sabojāto aku? Ar cieņu, Edgars Kipļuks.
Labdien! Būvniecības darbi notiek paš
valdībai piederošā zemes īpašumā un pašvaldībā, kā arī valstī nav āderu uzskaites reģistra. Gar Jūsu īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads, tādā veidā dodot iespēju pieslēgties pie pilsētas maģistrālās ūdensapgādes sistēmas.

Evita Kipļuka

labdien,gribētu uzzināt,vai pirmās klases skolēniem arī būs kāda pārtikas,vai kāda cita veida palīdzība!!!!!!viņi arī sēž mājās jau 2.mēnešus,grūti......lielie bērni saņem jau no rudens pakas,abet mazie neko!!!!!!!!!!!!nav godīgi!!!!!!!!!!!!
Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. - 9.
klašu skolēniem pārtikas pakas tiek izsniegtas saskaņā ar Pļaviņu novada domes lēmumu reizi mēnesī par laika posmu, kad notiek attālinātais mācību process: 7. - 9. klasēm - no 26.10.2020., 5. -6. kl. no 30.11.2020., 1. - 4. klasēm - no 25.01.2021. Saskaņā ar Pļaviņu novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu pārtikas pakas 1. - 4. klašu skolēni saņems februāra mēnesī. Precīza informācija par paku izsniegšanu tiks nosūtīta vecākiem un skolēniem skolvadības sistēmā E-klase.

Lapas