Dita Laure

Labdien! Vai elektrolīnijas demontāžas darbi un ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi pilsētas ielās jau ir pabeigti? Vai kāds atbildīgais dienests jau tos pieņēmis? Stabi taisni, gaisma spīd un neestētiskie stabi ar gaisa līnijām pazuduši. Paldies par projekta realizāciju! Tikai dažas nianses - pēc rakšanas darbiem nav atjaunotas zaļās zonās, nav iesēta zāle. (L.Krasta, M.Krasta, Robežu ielās u.c.) Virskārta nolīdzināta ar tehniku, zonās palikuši akmeņi, kas traucēs teritoriju pļaušanai. Zāle nav sēta. Nav krituma uz grāvi, nomalē veidojas paugurs, kura dēļ nenotecēs no brauktuvēm ūdens. Un visbeidzot, vai kāds apseko dabā, kur novieto milzīgos skārda elektroskapjus, dažviet tie novietoti tieši pretī īpašumu fasādēm, kas izskatās neestētiski, jo tas nav dizaina elements, bet komunikāciju kaste, kurai jābūt pēc iespējas mazāk redzamai. Lūdzu pievērst uzmanību šiem jautājumiem nākotnes projektos.
Labdien!
Paldies par izrādīto interesi un novērojumiem! Šobrīd šis objekts vēl nav pabeigts, jo ielu apgaismojuma atjaunošana notiek paralēli ar Sadales tīklu projekta realizāciju, kas vēl nav pabeigts un nodots ekspluatācijā.