Edgars Kipļuks

Labdien! Veicot rakšanas darbus Raiņa ielas 21C posmā ir pārrauta ādere un līdz ar to, akā ir palikusi 1/4 daļa ūdens. Vasarā, kad būs karsts, akā ūdeņa vispār nebūs. Vēlētos zināt, kurš man atjaunos sabojāto aku? Ar cieņu, Edgars Kipļuks.
Labdien! Būvniecības darbi notiek paš
valdībai piederošā zemes īpašumā un pašvaldībā, kā arī valstī nav āderu uzskaites reģistra. Gar Jūsu īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdensvads, tādā veidā dodot iespēju pieslēgties pie pilsētas maģistrālās ūdensapgādes sistēmas.