Evita Kipļuka

labdien,gribētu uzzināt,vai pirmās klases skolēniem arī būs kāda pārtikas,vai kāda cita veida palīdzība!!!!!!viņi arī sēž mājās jau 2.mēnešus,grūti......lielie bērni saņem jau no rudens pakas,abet mazie neko!!!!!!!!!!!!nav godīgi!!!!!!!!!!!!
Pļaviņu novada ģimnāzijas 1. - 9.
klašu skolēniem pārtikas pakas tiek izsniegtas saskaņā ar Pļaviņu novada domes lēmumu reizi mēnesī par laika posmu, kad notiek attālinātais mācību process: 7. - 9. klasēm - no 26.10.2020., 5. -6. kl. no 30.11.2020., 1. - 4. klasēm - no 25.01.2021. Saskaņā ar Pļaviņu novada domes 28.01.2021. sēdes lēmumu pārtikas pakas 1. - 4. klašu skolēni saņems februāra mēnesī. Precīza informācija par paku izsniegšanu tiks nosūtīta vecākiem un skolēniem skolvadības sistēmā E-klase.