JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Maija Timošenko

Labdien Vai "Pļaviņu novada ziņām" līdzīgs izdevums vēl būs? Lai gan sen dzīvoju Rīgā, tomēr vēlos zināt, kas notiek manā dzimtajā pilsētā. Pļaviņu vsk. esmu beigusi 1983.g. Cieņā, Maija Timošenko (dzim. Baltiņa)
Labdien! Paldies par izrādīto interesi!
Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” vairs netiek izdots, tomēr informācija par jaunizveidoto Aizkraukles novadu, tostarp par Pļaviņu apvienībā notiekošo, reizi mēnesī tiek publicēta Aizkraukles novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. Izdevuma drukātā versija tiek nogādāta novada iedzīvotāju pastkastītēs, kā arī tā pieejama novada bibliotēkās, pagastu pārvalžu ēkās un Aizkraukles novada Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros. Izdevuma elektroniskā versija pieejama šeit: http://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novada-pasvaldibas-informativais-izdevums-no-01-08-2021/

Sarmīte Zeiļa

Labdien! Es griežos pie Jums ar lielu sāpi. Jau apmeklējot Vietalvas pagasta kapus uz kapusvētkiem tika ievērots, ka kapos atrodas bīstams koks ar nolūzušiem lieliem zariem. Šodien apmeklējot kapus, diemžēl nākas secināt, ka nekas nav mainījies un bīstamie zari vēl joprojām nav apzāģēti. Jautājums, kad tiks sakārtoti kapi un vai kapu apsaimniekotājam nav jāapseko bīstamie koki? Vai tiešām jāgaida tik ilgi, kamēr notiks nelaime?
Labdien! Kapus regulāri apseko gan da
bas vides komisija, gan kapu pārvaldnieks un regulāri tiek piesaistīti arboristi bīstamo koku zāģēšanai. Iespējams, ka kāds koks vai zars nav pamanīts, tāpēc lūdzam precīzi norādīt, kurā vietā (sektors, rinda. kapa vieta) atrodas bīstamais koks.

Mārcis Voits

Sveiki! Kad tiks pieslēgta apkure Raiņa ielā?
Labdien!
Uz jautājumu SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" sniedz atbildi 20. septembrī: "Plānots pakāpeniski uzsākt apkures sezonu Pļaviņu pilsētā no 2021. gada 27. septembra." Pēc informācijas, ko apvienībā 21. septembrī iesniedza SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" : "2021./2022. gada apkures sezonu un karstā ūdens padevi Daugavas ielas katlu mājā tiek plānots uzsākt ar 2021. gada 24. septembri. Siltums tiks pieslēgts pakāpeniski, dažu dienu laikā." Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi", zvanot pa tālruni 65133060 vai rakstot e-pastā komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv. WhatsApp: 26393790 (uzskatāmas informācijas, sūdzību, ierosinājumu iesūtīšanai).

Andris Rūtiņš

Kas notiks ar seno Pļaviņu pasta ēku? Pļaviņu pasta nodaļa 2021. gada 16. aprīlī uzsāka darbu jaunās telpās Pļaviņu dzelzceļa stacijas ēkā, atstājot vēsturisko Stukmaņa miesta (vēlāk Pļaviņu pilsētas) pasta ēku. No dolomīta un sarkanajem ķieģeļiem (ļoti izplatīts arhitektūras stils Pļaviņās!) pasta nams ir uzbūvēts aptuveni 1900. gadā . 20.gadsimta 1. pusē ļoti ilgu laiku Stukmaņu pastmeistars jeb Pļaviņu pasta priekšnieks bija Heinrihs Vinklers (1884 – 1964), arī Pļaviņu Pētera draudzes ērģelnieks, kurš pēc 2. pasaules kara beigām ar ģimeni devās trimdā uz Austrāliju. Viņa meita Anna Kliešmete (1915–1999) bija trimdas latviešu vēsturniece, rakstniece, sabiedriskā darbiniece un luterāņu draudžu ērģelniece. Iecienītais ilggadējais Pļaviņu pastmeistars mira Sidnejā 1964. gadā 80 gadu vecumā Lūdzu pēc iespējas sniegt atbildi, kurš pašlaik ir apmēram 120 gadus vecās pasta ēkas īpašnieks, un kas notiks ar vēsturisko namu?
Labdien Pasta ēka pieder Satiksmes minis
trijai, par ministrijas plāniem attiecībā uz ēku nevaram sniegt informāciju.

Ilona Iesalniece

Labdien! Vēlos uzzināt, vai jebkad tiek plānots ievilkt centralizēto ūdeni un kanalizāciju Gostiņos"? Kad tiek plānots remontēt Lielo ielu, kur smagā tehnika izdauzījusi bedres asfaltā. Ilona Iesalniece
Labdien!
Pirms 4 gadiem Pļaviņu novada dome bija iesniegusi projekta pieteikumu ES līdzfinansētam projektam Gostiņu centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūvei, taču projekta pieteikums netika atbalstīts sakarā ar lielām izmaksām. Ūdensapgādes tīklus no pašvaldības budžeta izbūvēt nav racionāli, jo visi pašvaldības ieguldījumi pamatlīdzekļos tiks attiecināmi uz ūdensapgādes tarifu (Eiropas līdzfinansējums netiek attiecināms uz tarifu), tādā veidā tarifs vairākkārtīgi palielinātos un iedzīvotāji nespētu veikt samaksu par saņemto pakalpojumu. Šobrīd nav aktīvs neviens ES līdzfinansēts projekts centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūvei. Attiecībā par bedrīšu remontu - sakarā ar Covid 19 ir būtiski aizkavējušās izejmateriālu piegādes, kas arī ir kavēšanās iemesls bedrīšu remontam. Piegādātājs sola izejmateriālu piegādāt šīs nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā. Darbi tiks uzsākti nekavējoties pēc materiāla saņemšanas.

Jurijs Dolzenkovs

Labdien. Gribētos uzzināt kāpēc Pļaviņu pilsētā uz ielām, konkrēti: Blaumaņa, Meža, Liepu, Kalna, K.Štrāļa, Selgas, Odzienas ielās tiek uzlikts jauns ceļa pārklājums, bet Strautu ielā netika??? Strautu ielā ir vismaz 11 mājas. V999 ceļa un Odzienas ielas krustojumā uz zemes atrodas 3 „jauna pārklājuma” čupas, vai tas „atliekas” nepietiek Strautu ielai??? Paldies!
Labdien!
Šis pārklājums tika uzklāts uz jau esoša asfaltseguma, lai pagarinātu tā kalpošanas laiku. Strautu iela ir ar grantētu segumu. Grantētās ielas neesam paredzējuši apstrādāt ar bituma/šķembu maisījumu, jo turpmākajā periodā ir ļoti apgrūtināts ielas ar šādu virsmu remonts.

Lapas