JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Dita Laure

Labdien! Vai elektrolīnijas demontāžas darbi un ielas apgaismojuma ierīkošanas darbi pilsētas ielās jau ir pabeigti? Vai kāds atbildīgais dienests jau tos pieņēmis? Stabi taisni, gaisma spīd un neestētiskie stabi ar gaisa līnijām pazuduši. Paldies par projekta realizāciju! Tikai dažas nianses - pēc rakšanas darbiem nav atjaunotas zaļās zonās, nav iesēta zāle. (L.Krasta, M.Krasta, Robežu ielās u.c.) Virskārta nolīdzināta ar tehniku, zonās palikuši akmeņi, kas traucēs teritoriju pļaušanai. Zāle nav sēta. Nav krituma uz grāvi, nomalē veidojas paugurs, kura dēļ nenotecēs no brauktuvēm ūdens. Un visbeidzot, vai kāds apseko dabā, kur novieto milzīgos skārda elektroskapjus, dažviet tie novietoti tieši pretī īpašumu fasādēm, kas izskatās neestētiski, jo tas nav dizaina elements, bet komunikāciju kaste, kurai jābūt pēc iespējas mazāk redzamai. Lūdzu pievērst uzmanību šiem jautājumiem nākotnes projektos.
Labdien!
Paldies par izrādīto interesi un novērojumiem! Šobrīd šis objekts vēl nav pabeigts, jo ielu apgaismojuma atjaunošana notiek paralēli ar Sadales tīklu projekta realizāciju, kas vēl nav pabeigts un nodots ekspluatācijā.

Ojars Silins

+Jus sakiet :Viss iet pec projekta" Es jau 2 nedelas netieku iipashumaa ,tad tas naf projekts tas ir nodoms
Labdien, atvainojamies par radušos situā
ciju un sagādātajām neērtībām! Šonedēļ, kad tiks ieklāts asfaltbetona segums, šī situācija tiks sakārtota, nodrošinot piekļuvi īpašumam.

Ludmila Lencberga

Labdien! Kad būs atverta trenažieru zāle?
Labdien!
Šobrīd, pēc valstī noteiktajiem nosacījumiem Covid - 19 izplatības ierobežošanai, trenažieru zāli drīkst apmeklēt tikai personas ar sertifikātiem (testēti, izslimojuši, vakcinēti). Turklāt treniņu drīkst organizēt vienas grupas ietvaros un, ja treniņu apmeklē arī personas, kuras ir testētas, treniņa laikā jāievēro vispārīgie epidemioloģiskie nosacījumi, kas attiecas uz visu sabiedrību (tajā skaitā sejas masku lietošana telpās). Izvērtējot apmeklējumu iepriekšējos gados, kad nebija spēkā pastiprināti drošības nosacījumi, uz doto brīdi trenažieru zāli nav plānots atvērt. Tā tiks atvērta mazinoties saslimstības rādītājiem un ierobežojumu mazināšanas gadījumā. Pašlaik lūdzam izmantot āra trenažierus un vingrošanas stieņus.

Līga Gravāne

Labdien!Vēlētos uzzināt ,vai Pļaviņu pilsētā ir noteikumi par dzīvžogu un sētu ierīkošanu? Vai drīkst stādīt tūju dzīvžogu uz robežlīnijas?
Labdien!
Atbildi uz jautājumu par prasībām žogu ierīkošanai var atrast Pļaviņu novada domes 22.10.2009. saistošajos noteikumus Nr. 6 "Par Pļaviņu novada teritorijas plānojumu", kas apskatāmi mājas lapā https://plavinunovads.lv/lv/pasvaldiba/plavinu-pilsetas-teritorijas-planojums-2006-2018-gadam Pļaviņu pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2.1.4. punktā (23. lpp), kur ir ir noteiktas šādas prasības žogiem: 1. Žogus ierīko: 1.1.ielas vai ceļa pusē- pa ielas vai ceļa sarkano līniju; 1.2.stūra zemesgabalos- pa redzamības trīsstūra līniju; 1.3.gar ūdens objektiem- ne tuvāk ūdens objektam par tauvas joslas robežu; 1.4.funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē- pēc nepieciešamības; 1.5.pārējos gadījumos- pa zemes vienības robežām. Savukārt Pļaviņu novada domes 25.06.2020. saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Pļaviņu novadā.”, kas apskatāmi https://www.plavinunovads.lv/sites/default/files/2020/8.1._plavinu_novada_teritorijas_uzturesanas_noteikumi.pdf ir noteikts, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā valdītājs nodrošina nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu, tajā skaitā dzīvžogu uzturēšanu, aizsardzību, atjaunošanu, kopšanu. Dzīvžogs ir jāstāda uz savas zemes un jāņem vērā, ka brīvi augošam dzīvžogam zari nedrīkst sniegties kaimiņa teritorijā, (protams, ja vien kaimiņš pats tam nepiekrīt). Ja dzīvžogu nepieciešams veidot un apcirpt, tad ir jāatstāj pietiekami plata josla no kaimiņa sētas, lai apcirpšanu varētu veikt, stāvot pašam uz savas zemes. Ierīkojot dzīvžogu stūra zemesgabalos, pie ceļa, nedrīkst aizsegt tā saucamos redzamības trijstūrus.

Kristīne Erne

Labdien! Šodien ir 1.jūnijs 2021.gads - Bērnu aizardzības diena! Gribēju pajautāt par bērnu rotaļlaukumiem Pļaviņu pilsētā. Tie pamazām pārvēršas par graustiem un ir bīstami bērnu drošībai. Vai kāds ir apmeklējis un "devis zaļo gaismu", ka viņi ir droši un atbilstoši visām prasībām? *rotaļlaukums pie Kultūras nama. Šūpoles!!! Vienas ir noplēstas, otrās ir bīstami iesēdināt bērni, jo plastmasas malas salauztas, ja nu vienīgi trešajās sēdināt mazuli (bet, paskatoties, uz iepriekš aprakstītajām - drošības sajūtu nerada). Zālīti arī tur varētu pļaut biežāk. *rotaļlaukums pie Mūzikas skolas. Vairāk kā mēnesi noplīsusi viena liela detaļa (turpat arī turpina karāties striķos). Varbūt to posmu noņemt un aizsist ar dēli/plāksni, lai bērni nelien pāri? Tā rotaļu celtne jau kļuvusi BĪSTAMA. Arī, ja bērni iet uz slidkalniņu - dēļi jau ieliecas, vajadzētu nomainīt. Vai tiešām ir jānotiek kādam traģiskam negadījumam, lai kāds sāktu uzraudzīt bērnu rotaļlaukumus. Pieļauju iespēju, ka arī citos Pļaviņu pilsētas rotaļlaukumos ir lietas, kas būtu jāsalabo/jāpiekrāso utt. Jautājums! Vai tuvākajā laikā kāds apsekos visus bērnu rotaļlaukumus un savedīs kārtībā? Un kurš par to ir atbildīgs, lai nākamreiz (ceru, ka vairs neatkārtosies) zinātu, pie kā vērsties? Ar cieņu Kristīne Erne
Labdien!
Labiekārtošanas dienesta vadītāja Alda Zenfa atbild: “Rotaļu laukumus regulāri apsekojam un namdaris radušos bojājumus novērš. Šūpoles kultūras centra rotaļu laukumā tiek bieži mainītas, jo paredzētas ļoti maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam). Diemžēl ir novērots, ka vecāki tajās sēdina iekšā lielākus bērnus. Konstatējām, ka šūpolēm nav salauzta mala, taču pārlauzta 1 redelīte, ko namdaris jau nomainījis. Vienas šūpolītes noņēmām līdz brīdim, kad būs ar ko tās apmainīt. Nepiekrītu apgalvojumam, ka nav nopļauta zāle, jo kultūras centra parku sanāk pļaut ik pēc pusotras nedēļas. Daugavas ielas 50 rotaļu laukums bija salauzts kopš 12. aprīļa. Pašu spēkiem saremontēt nevarējām, tādēļ nosūtījām sertificētai firmai SIA “MK Dizains” salabot laukuma bojātās detaļas. Firma sagatavoja tāmi, ko apstiprinājām un atsūtīja atbildi, ka detaļas nodotas izgatavošanai. Izgatavošanas laiks - 1 mēnesis. Salauztā vieta tika nožogota. 2. jūnijā firma atbrauca un bērnu laukums jau ir salabots - nomainītas virves un platforma. Rotaļu laukumu izmantošanas noteikumos visur ir uzrādīta atbildīgā persona, lai būtu iespējams paziņot, ja kaut kas ir salauzts. Pagājušajā gadā pārkrāsojām kultūras centra rotaļu laukumu, šogad pārkrāsojām solus. Pie rotaļu laukumiem arī ir uzstādīti noteikumi, kuros nepārprotami norādīti laukuma apmeklētāju pienākumi, atbildība un lietošanas kārtība.”

Marta Zepa

Labdien! Lūdzu, publicējiet , kad notiks 2021. gada kapusvētki Klintaines pagasta Brīvkapos. Paldies.
Labdien!
Klintaines pagasta Brīvkapos Kapu svētki provizoriski tiek plānoti 24. jūlijā plkst. 14.00. Šobrīd šī informācija vēl netiek publicēta, jo situācija valstī mainās, līdz ar to arī epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, un vēl nav zināms, vai un kādā formātā šos svētkus būs iespējams organizēt. Aicinām sekot līdzi oficiālajai informācijai par valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, kā arī pirms svētku norises - pašvaldības publicētajai informācijai.

Lapas