JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Jānis

Kāpēc periodā no 19.12. - 20.12. diennakts tumšajā laikā netiek apgaismota promenāde gar Daugavu?
Svētku rotājumi "izsit ārā" lī
niju, tāpēc uzreiz pēc informācijas saņemšanas mēs atkal atjaunojam apgaismojumu. Mēs strādājam pie uzlabojumiem.

Inna Grugule

Labdien! Gribu pajautāt par ielu apgaismojumu pie mājam Rīgas ielā no 22 līdz 26 mājai. Jau 2 nedēļas nedeg neviena laterna.
Rīgas ielas posma noticis nopietns elekt
rokabeļa bojājums. No ierindas izgājis vecais 20. gs. 80-to gadu eļļas kabelis, kurš paiet zem šosejas. Pašlaik tiek gatavota remontdarbu tāme, tiks veikta saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un tuvākajā laikā uzsākti remontdarbi.

Lāsma Ozoliņa

Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogiem algas likme ir 530 euro (515 euro pedagogam, kas pašlaik studē), Odzienas skolas pedagogiem algas likme ir noteikta 423 euro (pedagogi ar lielu darba stāžu, ar sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sacensībās). Kāds ir pamatojums (likumīgais un cilvēciskais) šādam algas likmes sadalījumam, jo pedagogi, kas strādā Odzienā arī ir Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogi. Ceru uz godīgu atbildi! Paldies!
Izglītības iestādē pedagogu darba samaks
as fondu veido attiecīgajā izglītības iestādē strādājošo pedagogu (izņemot iestādes vadītāju) darba samaksai paredzētie līdzekļi. Pedagogu darba samaksa skolā ir noteikta pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", un pedagogu algas atkarīgas no bērnu skaita skolā. Kārtību, kādā aprēķina mērķdotāciju, kas nonāk novada rīcībā, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai." Pļaviņu novada ģimnāzijā un Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolotājiem mēnešalga ir atšķirīga, jo noteikta pēc finansēšanas modeļa "Nauda seko skolēnam". Pašlaik Pļaviņu novada ģimnāzija ar lielāku skolēnu skaitu ir mazās Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā "donors", kas ļauj tai pastāvēt.

Jana

Kad atklās Maximu Pļaviņās?
Jau mēnesi iepriekš bija zināms, ka plān
ots padsmitais novembris. Tagad zinām precīzāk - 12. novembris.

Māra Lubeja

Kāpēc nocirstas 4 liepiņas Daugavas iela 73?
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par no
cirstajām 4 liepiņām Daugavas ielā 73, paskaidrojam, ka Pļaviņu pilsētas teritorijā koku ciršana jāsaskaņo ar Pļaviņu pilsētas domi, Dabas un vides aizsardzības komisiju. Izskatot izpilddirektora vietnieka R.Spēka iesniegumu, tika apsekotas minētās liepas, kas pirms vairākiem gadiem tikušas apgrieztas, tās bija ar pilnībā iztrupējušu, bojātu stumbru, kur mitinājās kukaiņi, auga piepes. Rūpējoties par iedzīvotāju un Daugavas ielas gājēju celiņa lietotāju drošību, kā arī sakarā ar pieturas izveidi minētajā vietā, tika pieņemts lēmums atļaut liepas nocirst.

Gvido

Kādēļ "Jaunatnes" sadaļa ir tikai pašā lapas apakšā un pilnīgi nemanāma? Manuprāt, Pļaviņu novada jaunieši darbojas ļoti aktīvi, rīkojot gan pašvaldības mēroga pasākumus, seminārus, zibakcijas u.c., gan arī nesot pilsētas vārdu ārpus novada. Īpaši tagad, kad tika slēgta Pļaviņu jauniešu mājaslapa(plavinujauniesi.lv), mums - jauniešiem, nav kur sekot līdzi aktualitātēm jaunatnes lietās, kā tikai apmeklējot JIC "Ideja" (par kuru arī šeit neatradu nekādu info, ir tikai vecie raksti par pasākumiem). Un studentiem tas ir jo īpaši apgrūtināti.
Kā droši vien nojaušat “Jaunumi” jaunieš
u sfērā ir sastopami gan jaunumu sadaļā, gan arī klikšķinot uz saiti lapas apakšdaļā, kur tās domātas kā “ātrās saites”. JIC “Idejas” kontakti pieejami pie Pašvaldība => Struktūrvienības=>JIC “Ideja”. Mēs turpināsim informēt par aktualitātēm Jaunatnes lietu jomā, jo ļoti daudz kas arī ir atkarīgs no tā cik jaunieši atbalsta Jaunatnes lietu speciālisti un līdzdarbojas, sagatavojot publikācijas pašvaldības mājas lapā. Tieši lapas puses apakšā šīs ir domātas kā "ātrās saites" un “Jauniešu” sadaļa ir drošā, nemainīgā vietā.

Lapas