JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Henrijs Jaudzems

Labdien! Vēlējos uzzināt, kad tiks uzstādīts volejbola tīkls pretī Pļaviņu novada peldbaseinam!
Labdien!
Paldies par izrādīto interesi un uzdoto jautājumu! Volejbola laukums pie Pļaviņu peldbaseina, saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju Covid - 19 ierobežošanai, šobrīd apmeklētājiem ir slēgts. Plānojam, ka novada atklātā peldbaseina teritorija apmeklētājiem tiks atvērta jūnijā, ja valstī netiks noteikti kādi papildu ierobežojumi. Līdz ar baseina teritorijas atvēršanu, tiks uzstādīts arī volejbola tīkls.

Dita Laure

Labdien! Jautājums par sadzīves atkritumu izvešanu pilsētā. Sākot ar aprīli sadzīves atkritumu izvešanas biežums privātmājām ir tikai 1 reize mēnesī. Uzskatu, ka it sevišķi siltajā periodā tas ir ļoti reti! Vai būs iespēja pieteikt individuālu izvešanas reizi vai atkritumus krausim blakus konteineram? Varbūt pakalpojumu sniedzējam ir atkritumu šķirošanas pakalpojums privātmājām, kā citās pašvaldībās, kad tiek izsniegti, piemēram, konteineri stiklam (par simbolisku samaksu, 1 eiro) un kad ir konteiners pilns, īpašnieks piesaka tā izvešanu, kas ir par brīvu. Šajā gadījumā, kad sadzīves atkritumus plānots izvest tik reti, tā būtu laba alternatīva nošķirot nost šķirojamās lietas. Lūdzu rast risinājumu!
Labdien!
Paldies par Jūsu jautājumu! Atbildi sniedz SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”: "Sakarā ar uzņēmuma finanšu līdzekļu optimizāciju atkritumu apsaimniekošanas nozarē un, lai neveiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, tika mainīts sadzīves atkritumu izvešanas grafiks Pļaviņu novadā. Lai samazinātu sadzīves atkritumu daudzumu katrā mājsaimniecībā, Pļaviņu novadā ir izveidoti 22 atkritumu šķirošanas punkti, kur ir bez maksas iespējams nodot papīru, plastmasu un stiklu. SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi” piedāvā iegādāties sadzīves atkritumu konteinerus 240l un 770l tilpumos gan uz nomu, gan arī iegādāties īpašumā. Papildu sadzīves atkritumu izvešanas reizes netiek plānotas. Ar jautājumiem lūdzam vērsties tieši pie atkritumu apsaimniekotāja SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un iespēju robežās tiks rasts problēmas risinājums."

Julija Lauberte

Labdien, vai Pļaviņu novadā nepagarinās NĪN apmaksu sakarā ārkartējo situāciju?
Labdien! Paldies par jautājumu!
Pirmā ceturkšņa NĪN apmaksas termiņš netika pārcelts. Par nākamo periodu vēl šobrīd nav pieņemts domes lēmums. Lūdzam sekot turpmākajai informācijai www.plavinunovads.lv.

Gita Nomale

Labdien! Vai šogad nebūs "Pļaviņu ziņas"?
Labdien!
Arī šogad Pļaviņu novada domes informatīvais izdevums “Pļaviņu Novada Ziņas” tiks izdots. Pirmais šī gada numurs jau ir iznācis, ja to neesat saņēmusi pastkastītē, lūdzam informēt, rakstot uz e-pastu rasa.silina@plavinas.lv vai dome@plavinas.lv. Izdevumu “Pļaviņu Novada Ziņas” iespējams saņemt arī Pļaviņu novada bibliotēkā, kā arī skatīt krāsainu elektronisko versiju šeit: https://www.plavinunovads.lv/lv/jaunumi/2020-gads . Atgādinām, ka informatīvais izdevums tiek ievietots tikai sakārtotās, aktīvās pastkastītēs, tāpēc lūdzam iedzīvotājus savas pastkastītes apsekot. Lai pastkastītē nonāktu "Pļaviņu Novada Ziņas", uz pastkastītes jābūt norādītam mājas vai dzīvokļa numuram, pastkastītei jābūt drošai (vislabāk - slēdzamai), pastkastītei jābūt brīvi pieejamai izdevuma izplatītājam, no pastkastītes regulāri jāizņem sūtījumi, lai būtu iespēja pašvaldības informatīvo izdevumu tajā ievietot.

Dita Laure

Labdien! Vēlos noskaidrot, kāpēc Pļaviņās Jaungada salūtu šauj tikai plkst. 1.00 ? Mēs esam citā laika joslā vai arī tam ir cits skaidrojums?
Labdien!
Kā visur Latvijā, arī Pļaviņās Jaunais gads iestājas pusnaktī. Daudzviet Latvijā Jaungada uzruna un svētku uguņošana notiek plkst. 1.00, kā, piemēram, Siguldā, Daugavpilī, Valkas novadā, Strenču novadā u.c.. Agrāk Pļaviņās Jaungada uguņošana notika pusnaktī, bet diemžēl bija zema iedzīvotāju apmeklētība. Tika saņemti iedzīvotāju ieteikumi svētku uguņošanu pārcelt uz vēlāku laiku, lai Jauno gadu varētu sagaidīt kopā ar savām ģimenēm un tikai pēc tam doties ārpus mājām. Pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, Jaungada uzruna un svētku uguņošana Pļaviņās tika pārcelta uz plkst. 1.00.

Martins Dauskans

Labdien! Paldies par iepriekš sniegto atbildi, projekts sanācis nedaudz nepārdomāts un nenodrošina ielas vienmērīgu un pilnvērtīgu apgaismošanu kā gadījumā, ja projektā būtu iekļauts un izbūvēts uzņēmēja plānotais apgaismes stabs. Tomēr jautājums pamatā par to, kas būtu atbildīgs par to, lai pilnvērtīgi darbotos ielas apgaismojums? Jo šobrīd jau atkal nedeg 2 laternas, viena no tām pārtrauca darboties pāris dienas pēc mana iepriekšējā jautājuma un, tā kā gaidot atbildi cerēju, ka tā tiks salabota plus pa to laiku pārtrauca darboties vēl viena, varbūt lietderīgāk būtu sazināties rakstveidā ar atbildīgo personu?
Labdien!
Atbildīgais par ielu apgaismojumu Pļaviņu novadā ir Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis (telefona numurs 26462756). Ielu apgaismojuma remontu un apkalpošanu veic SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi". Bojājumus gan rakstveidā, gan mutvārdos pieņem izpilddirektors, kā arī tos var iesniegt Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā (telefona numurs 65133054) vai SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" (telefona numurs 65133060). Bojājumi tiek novērsti vienu reizi mēnesī.

Lapas