JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Martins Dauskans

Labdien! Vēlējos noskaidrot par ielu apgaismojumu Kriškalnu ciemā, 1. Maija ielā, konkrētāk, kāpēc nedeg un pēdējo vairāku gadu laikā nekad nav dedzis viens no ielas apgaismojuma lukturiem pret KS "Kriškalni" vai, ja ticēt Google Maps, krustojumā ar Kriškalnu ielu, kā arī kāpēc nav uzstādīts ielas apgaismojuma stabs un sekojoši nedeg arī apgaismojums blakus SIA "AKMENS FABRIKA" ražotnei 1. Maija ielai 2b.? Sākotnēji, veicot ielu apgaismojuma rekonstrukciju, šajā vietā tika atstāts kabeļa gals, pēc tam ir parādījies arī stabam pamats, bet paša staba joprojām nav. Vai tas nozīmē, ka šis projekts vēl joprojām nav pabeigts?
Labdien!
Par 1.maija laternu pret Krišaklnu ielu- bojājums ir piefiksēts, nodots ielu apgaismojuma apsaimniekotājam, tuvākajā laikā tiks novērsts. Par SIA “Akmens fabrika” – 2016.gadā AS “Sadales tīkls” veica gaisa vadu līnijas rekonstrukciju 1. maija ielā, demontējot gaisa vadu līniju, balstus un izbūvējot kabeli. Pašvaldībai piederošās apgaismojuma laternas bija uzstādītas AS“Sadales tīkls” balstos, tāpēc pēc to demontāžas pašvaldībai bija jāatjauno apgaismojums jaunajos balstos demontēto balstu vietā. Sakarā ar to, ka vecais ielu apgaismojums bija līdz SIA “Akmens fabrika” teritorijai, jaunais apgaismojums tika projektēts un izbūvēts tādā pašā apjomā. Darbi veikti un pabeigti saskaņā ar projekta dokumentāciju. Balsta pēdu SIA “Akmens fabrika” teritorijā ir uzstādījis uzņēmējs par saviem līdzekļiem.

Dita Laure

Labdien! Ierosinu pašvaldībai izskatīt iespēju nākošgad veikt Bārukalna kapu digitalizāciju, kas dod iespēju iegūt precīzu informāciju gan par apbedītajiem, gan veikt dzimtu izpēti. Tuvākie kapi kuriem informācija ir ievadīta ir Grīvas kapi, bet tas jau ir cits novads.
Labdien! ​Paldies par Jūsu ieteikumu!
Pašvaldībā tiek domāts par šo jautājumu, esam to iekļāvuši budžeta plānā. Lai ievērotu vienlīdzības principu novadā, kapu digitalizācija būtu jāveic arī pārējos novada kapos, kam nepieciešami lieli finansiāli resursi. Veicamie darbi novadā tiek izskatīti prioritārā secībā. Uz doto brīdi budžetā kā prioritāte ir izvirzīta izglītības iestāžu iekšējās vides sakārtošana un uzlabošana.

Intars Teterovskis

Labdien! ir 2019. gada 28. oktobris un atkal identiski 2018 gada situācijai SIA "Pļaviņu komunālo pakalpojumi" Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 no 2017. gada 11. jūlijā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi punkts 10. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu (2. pielikums). NEKĀDI paziņojumi nav saņemti, ne kāpņu telpā uz ziņojuma dēļa, kā līdz šim šādi paziņojumi sniegti nav un Pļaviņu novada mājas lapā arī šādas informācija nav. 2018. gada aizbildinājums bija ka nav namu apsaimniekošanas speciālists. Šogad atkal mainījies štats? Vai atkal tiks teikts ka visi normatīvie akti tiek ievēroti?
Labdien!
Informatīvais paziņojums, kurā norādīts, kā un kur var iepazīties ar tāmi, tika ievietots novada mājaslapā šī gada 14. oktobrī. To var apskatīt šeit: https://www.plavinunovads.lv/lv/sabiedriba/dzivoklu-ipasniekiem-ir-iespeja-iepazities-ar-dzivojamas-majas-uzturesanas-un-1. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" rakstiski iedzīvotājus arī informēja, izvietojot informāciju uz ziņojuma stenda juridiskajā adresē - Daugavas ielā 43, Pļaviņās. MK noteikumu Nr. 408 " Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" 11. punkts nosaka, ka pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam (tālr. 29218133).

Intars Teterovskis

Par ,,Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādē ,,Jumītis”” ar identifikācijas numuru PND/2013/13. Diemžēl plašajā interneta tīmeklī pie precīziem datiem nevar tikt ,tāpēc jautājums par augstāk minēto projektu. 1. Kad šie siltināšanas darbi ir nodoti-pabeigti? 2. Kāds bija garantijas laiks no būvnieka veiktajiem darbiem? 3. Kādas ir plānotās izmaksas veicamajiem remontdarbiem?
Labdien! Paldies par jautājumu!
Par īstenoto projektu PII "Jumītis": KPFI, „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” iesniegumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis” 1. maija ielā 4, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, (KPFI 15.1/44), LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 05.2013. - 10.2013., projekts ir īstenots, izmaksas būvdarbiem 139594.95 EUR. Ja interesējāties par PII "Bērziņš", kur šobrīd notiek remontdarbi, varam sniegt informāciju, ka tos veic būvnieks garantijas termiņa ietvaros, izmaksas pašvaldībai nav zināmas, jo visus izdevumus sedz būvnieks.

Martins Dauskans

Labdien! Vēlos uzdot precizējošu jautājumu uz Jūsu iepriekš sniegto atbildi par seguma atjaunošanu Aiviekstes pagasta Kriškalnos, Ķiršu ielā - līdz kura gada 1. septembrim plānots darbus paveikt?
Labdien! Būvdarbu veicējs tehnisku ieme
slu dēļ pārplānoja darbus. Asfalta labošanas darbi paredzēti 11. septembrī.

Mārcis Voits

Labdien! Vai netiks būvētas pārģērbšanās kabīnes Mežezera teritorijā?Jo nav jau kur pārģērbties
Labdien!
Teritorija pie Odzes ezera - Mežezera peldvietā - laika gaitā tiks labiekārtota. Taču pirms darbu veikšanas jāvienojas ar ezeram pieguļošās teritorijas īpašnieku par teritorijas platību, kuru apsaimniekos pašvaldība, jo ezers ir pašvaldības īpašums, bet teritorija pie ezera ir privātīpašums.

Lapas