JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Mārcis Voits

Labdien! Kad sāks demontēt ceļa posmu no Skanstniekiem līdz Gostiņiem? Ar cieņu, Mārcis
Labdien, Mārci!
Šobrīd vēl nav noslēgts līgums par šī ceļa remontu, bet drīzumā saņemsim atbildi no uzņēmuma, kurš uzvarēja iepirkumā. Mājaslapā informēsim par remontdarbu gaitu.

Jānis Kalējs

Labdien, kāpēc papīra/plastmasas atkritumu konteineri pie Rīgas ielas 15 vienmēr ir aizslēgti? Ir tikai mazs atvērums konteinera vākā, pa kuru sašķirotos atkritumu maisus iekšā nevar dabūt. Nākas sašķirotos atkritumus pa vienam vilkt atkal ārā no maisa, lai iemestu konteinerā. Diemžēl, ne vienmēr tam pietiek laika un pacietības, un sašķirotais papīrs un plastmasa tiek izmesta sadzīves atkritumu konteineros.
Labdien! Atbildot uz Jūsu jautājumu par
šķirotajiem atkritumiem - papīru un plastmasu -, sniedzam Jums šķirošanas noteikumu skaidrojumu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un principiem, atkritumu šķirošanas noteikumi paredz, ka 1) konteineros, kas paredzēti papīra šķirošanai drīkst ievietot tikai tīru, sausu, nelaminētu, maksimāli saplacinātu papīru un papīra iepakojumus. Konteinera vāks ir izveidots tāds, lai tajā varētu ievietot tieši šādus papīrus; 2) plastmasas atkritumu konteineros, tieši tāpat - ievietojami sausi, tīri, bez ēdiena paliekām, saplacināti plastmasas un skārda (piemēram, konservu bundžas) iepakojumi. Konteineri ar šādām atverēm, galvenokārt domāti, lai cīnītos ar negodprātīgiem "šķirotājiem", kuri šķirošanas konteineros, ja tie ir atlauzti vaļā, mēdz ievietot maisus ar nešķirotiem atkritumiem. Tā kā Pļaviņās joprojām ir personas, kas neprot šķirot, tad pagaidām pilsētā esam izvietojuši šādus - slēdzamus konteinerus ar mazām atverēm -, lai tajos nevar ievietot visu maisu ar, iespējams, nesašķirotiem atkritumiem. Atgādinām, ka šķirošana ir paša izvēle - būt pacietīgam, šķirot un nemaksāt par atkritumu izvešanu vai iemest atkritumus nešķiroto atkritumu konteinerā un samaksāt par aizvešanu.

Martins Dauskans

Labdien! Izlasīju laikrakstā, ka paredzēts aprīkot gājēju pāreju pie sabiedriskā transporta pieturas blakus ēkai Daugavas 73 ar luksoforu braucēju uzmanības pievēršanai, tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz, manuprāt, būtiskākiem trūkumiem šim ceļu satiksmes elementam - gājēju pāreja nav piemērota šķērsošanai vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ratiņkrēslā vai kaut vai velosipēdu pārstumt, jo nav izveidota vieta uzbraukšanai / nobraukšanai un līdz ar to brauktuves šķērsošanai paredzētajā vietā to darīt atbilstoši CSN ir apgrūtinoši. Varbūt būtu lietderīgi šo gājēju pāreju padarīt arī pieejamāku ne tikai individuāliem gājējiem, bet arī citiem? Kā arī jautājums par ceļa seguma atjaunošanu - pirms vairāk kā pusotra gada Aiviekstes pagasta Ķiršu ielā tika veikts avārijas ūdensvada remonts, kura laikā tika bojāts asfalta ceļa segums. Šobrīd ceļa posms ir aizbērts un izlīdzināts, tomēr asfalta segums nav atjaunots. Vai pēc visa veida būv- un remontdarbiem ceļa segums nav jāatjauno iepriekšējā stāvoklī un, ja jāatjauno, cik ilgā laika posmā tas būtu jādara?
Labdien!
Domes lēmumā ir paredzēta ne tikai luksoforu ierīkošana, bet arī trotuāru pārbūve, lai nodrošinātu uzbraukšanu / nobraukšanu uz trotuāriem. Izmaksas brīdinājuma luksoforu ierīkošanai gājēju pārejai sastāda 1234,14 EUR ar PVN. Papildus nepieciešams veikt trotuāru pārbūvi, kā izmaksas sastāda 1196,97 EUR. Kopējās izmaksas šīs gājēju pārejas pārbūvei sastāda 2431,11 EUR. Ar domes lēmumiem var iepazīties arī mājaslapas sadaļā "Pašvaldība", "Domes sēžu protokoli". Asfalta segums Ķiršu ielā tiks atjaunots līdz 1. septembrim. Atjaunošanas termiņš pēc būvdarbu veikšanas nav reglamentēts.

Dita Laure

Labdien! Lūdzu organizēt biežāku šķiroto atkritumu konteineru tukšošanu. Ļoti bieži Atvara ielas konteineri stāv pārbāzti un jāapbraukā visi iekšpagalmi, lai atrastu tukšāku konteineri vai atkritumi jāmet sadzīves atkritumu konteineros. Varbūt vietās, kur cilvēki šķiro, atkritumu konteineru skaits jāpalielina? Un sabiedriskās kārtības dēļ, ierosinu šādas vietās nelikt sadzīves atkritumu konteinerus, jo tas neveicina iedzīvotāju vēlmi šķirot.
Labdien!
Atkritumu šķirošanas vietā Atvaru ielā papildu šķiroto atkritumu konteineri netiks uzstādīti, jo šī ir viena no vietām, kur atkritumu šķirošana praktiski netiek veikta - konteineri ir pārpildīti, tikai diemžēl ne ar šķirotajiem, bet ar sadzīves atkritumiem. Būsim atbildīgi, palīdzēsim viens otram sākt šķirot atkritumus!

Sarmīte Purviņa

LABDIEN, VAI ESAT NU BIJUŠI ODZIENĀ? IEBRAUCOT CENTRĀ, SKATAM PAVERAS NOŽĒLOJAMS GRAUSTS , PIE MĀJĀM ,, IESALNIEKI,,, KURAS AR JAU SEN VAIRS NEVIENS NEAPDZĪVO.TAS NU GAN GODU NERADA NE PĻAVIŅU NOVADAM, NE VIETALVAS PAGASTAM.
Labdien! Būvniecības likuma 21.
panta ceturtā daļa nosaka, ka būves īpašnieks nodrošina būves un tās elementu uzturēšanu ekspluatācijas laikā, lai tā atbilstu Būvniecības likuma 9. pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām. Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam atbilstoši pašvaldības lēmumam tā jāsakārto vai jānojauc. Atbilstoši Pļaviņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 30 “Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Pļaviņu novadā” pašvaldība īpašniekam ir nosūtījusi brīdinājumus un aicinājumu sakārtot būvi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektors ir sastādījis atzinumu. Būve nav sakārtota ne pēc pašvaldības brīdinājumiem, ne būvvaldes aicinājuma. Kad pašvaldībā tiks saņemts būvvaldes lēmums, tā pieņems lēmumu: 1) par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu un aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības - būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā; 2) par būves sakārtošanu vai nojaukšanu. Ja pašvaldības lēmums netiek pildīts, likums pieļauj nodrošināt tā izpildi, piemērojot aizvietotājizpildi un citus Administratīvā procesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus. Ar lēmuma izpildi saistītos izdevumi būs jāapmaksā būves īpašniekam. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur to darbību.

Antons Jauzers

Sveiki! Viens jautājums - Kur var atrast pieteikuma anketu 8. Pļaviņu velomaratonam? Paldies!
Labdien! Iepriekšēja pieteikšanās velob
raucienam norisinās elektroniski, to iespējams izdarīt šeit: http://velokross.lv/plavinas/ (līdz 28. aprīļa plkst. 22.00). Reģistrēšanās būs iespējama arī 1. maijā pasākuma vietā no plkst. 9.30 līdz plkst. 11.00.

Lapas