JAUTĀ PAŠVALDĪBAI

Dita Laure

Labdien! Par iedzivotaju aptauju mājaslapā - ēku nojaukšanu. Aptaujā minētās ēkas ir nozīmīgas Pļaviņu vēsturiskajās ēkas, kuras saglabājušās līdz mūsdienām. Iespējams, ka ēkas ir bīstamā stāvoklī un atjaunošanas izmaksas būs lielākas kā jaunas ēkas būvniecība. Vēlos noskaidrot vai tiek izskatīts variants saglabāt fasādes daļas arhitektūru? Un lai jautātu sabiedrībai par ēku nojaukšānu, jāsniedz informācija, kas ir domāts ar teikumu "mūsdienu publiskā telpa". Mūsdienu publiskā telpa var būt laukums automašīnu stāvēšanai, zaļa pļava, jauna apbūve - pilnīgi viss, kas ir jaunāks par vēsturisko apbūvi.
Labdien! Šobrīd norisinās aptauja, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par minēto ēku turpmāko likteni. Līdz lēmuma pieņemšanai notiek dažādu iespējamo risinājumu, finansiālo, vēsturisko un citu aspektu izvērtēšana. Arī jautājums par to, kāda mūsdienīga publiskā telpa šajā vietā varētu tikt izveidota gadījumā, ja tiks lemts par ēku nojaukšanu, ir atvērts.

Intars Teterovskis

Labdien! tas pats jautājums SIA "Pļaviņu komunālo pakalpojumu" virzienā. Tātad pēc jūsu atbildes ir saprotams, ka līdz 01.12.2018 tiks sagatavotas jaunās tāmes. (šajā sakara jau ir skaidrs ka ir klajš MK noteikumu pārkāpums, ko SIA nespēj nodrošināt nemitīgas darbinieku rotācijas dēļ) Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 no 2017. gada 11. jūlijā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi 14. Ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētajā paziņojumā norādītās dienas dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par pārvaldnieka sagatavotā dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ceru ka nebūs kārtējais aizbildinājums un tiks sasauktas daudzdzīvokļu māju, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces kur tiks apstiprināta vai noraidīta 2019 gada apsaimniekošanas maksa? un teiks izšļukts uz šo noteikumu 18 punktu t.i. Pārvaldnieka sastādītais uzturēšanas darbu plāns un aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī vai citā pārvaldnieka noteiktajā termiņā, ja
SIA Pļaviņu Komunālie pakalpojumi savā d
arbībā ievēro un arī turpmāk ievēros visas nepieciešamās likumdošanas prasības. Kā jau informējām, par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendārajam gadam tiks paziņots vēlākais līdz 2018. gada 1.decembrim. Turpmāk šādas kavēšanās ar termiņu neievērošanu netiks pieļautas.

Juris Lapins

Labdien!!Vēlos jautāt par tiem pašiem dzērājiem,ko jau nesen aprunāja.Kādu laiku atpakaļ,dažus mēnešus,šajā sfērā bija ļoti laba sakārtotība. Pašvaldības policijas jaunie darbinieki patrulējot gan paši ,gan kopā ar Valsts policiju kārtību ieviesa.Bija acīmredzams ka dzērājiem respekts pret šo sastāvu bija. Tāpēc bija liels šoks gan man,gan daudz citiem iedzīvotājiem, ka pēkšņi labais pašvaldības policijas sastāvs pārtrauca savu darbību, jo puiši strādāja godam.Varēja redzēt ka šie darbinieki vēlējās strādāt un arī strādāja gan dzērāju,gan nenopļautās zāles,gan pat maluzvejniecības jomā. Cik sapratu ir palicis viens no šiem darbiniekiem.Jautājums pašvaldībai - vai tiešām darbinieki kas vēlas strādāt un strādā ir jāatlaiž?Cik dzirdēts, inspektora atlaišana bija daudziem šoks. Tāpēc nu jau kādu laiku pilsētā valda patvaļība un bardaks sakarā ar dzērājiem, kā arī maluzvejniecība arī iet uz urrā,īpaši Mežezerā.Paldies par to pašvaldībai.Šis sastāvs dažos mēnešos izdarīja to ,ko iepriekšējais vairākos gados nē.Ar cieņu,Juris!
Labdien!
Šobrīd izsludināts konkurss uz pašvaldības policijas inspektora vakanci. Pļaviņu novada pašvaldības policijas uzdevums joprojām ir nemainīgs - uzturēt sabiedrisko kārtību Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā.

Intars Teterovskis

Labdien! Jautājums SIA "Pļaviņu komunālo pakalpojumu" virzienā. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 no 2017. gada 11. jūlijā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi 10. Par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu (2. pielikums). Ir jau 19.10.2018, bet nekāds paziņojums nav saņemt, kāpņu telpā uz ziņojuma dēļa kā līdz šim šāda paziņojuma arī nav un Pļaviņu novada mājas lapā arī šādas informācija nav. Kad varēs iepazīties ar šiem aprēķiniem 2019 gadam?
SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” info
rmē, ka ir noslēdzies konkurss uz dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālista amatu. Jaunais dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists darbu uzņēmumā uzsāks 2018. gada 1. novembrī. SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārvaldīšanā esošo namu apsekošana būs prioritārais darbs, kas būs jāveic dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam. Dzīvokļu īpašniekus ar tāmēm plānots iepazīstināt līdz 2018. gada 1. decembrim.

Teika Villere

Labdien! Man interesē- no kurienes Pļaviņās uzradušies daudzie alkoholiķi?. Jau no rīta, pamatīgā reibumā, klīst pa centru, promenādi, briesmīgā paskatā. Ko, lai domā viesi, piemēram, svecīšu vakarā, tirgus dienā, 13 okt. Kāds iespaids viņiem radās par pilsētu? Mani tas uztrauc. Kur šie cilvēki mitinās, kur dabū dzeramo, no kā pārtiek? Redzams, ka viņi nekur nestrādā. 14 okt. no rīta uz trotuāra Raiņa ielā pamatīga asins peļķe.
Labdien!
Par pamanītajiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem novadā aicinām ziņot Pļaviņu novada pašvaldības policijai darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 pa tālruni 26458996, Valsts policijai darbdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 pa tālruni 26539861. Ārpus darba laika, svētku dienās un brīvdienās - 110.

Kristīne Erne

Labdien! Vēlējos uzzināt (un gan jau ka ne vienīgā) vai ir ieplānots mazuļiem (sākot no 1 gada vecuma) kāds rotaļlaukums? Pagaidām pie Kultūras nama ir no 3 gadiem, pie Mūzikas skolas no 5 gadu vecuma. Arī mazuļi vēlas kaut kur uzkāpt, nošļūkt utt.-aktīvu dzīvesveidu. Rotaļu laukums pie Kultūras nama ir jau stipri novecojis - dēļi/kāpnes slidkalniņiem sapuvuši, tās plēves kas nāk no zemes laukā (laikam lai neaugtu zālājs) ir bīstams mazuļiem, jo var aizķerties kājas. Apmales (kas atdala zālāju no bruģa) ir ļoti bīstamas - cik pati esmu n-tās reizes redzējusi, ka bērni skrien, klūp aiz viņām un mm pietrūkst, lai neizsistu zobus pret viņām. Kas tās par metāla caurulēm slienas no zemes - citi tur samet atkritumus, stiklus, bet mazuļiem jau interesanti - kas tur iekšā un liek rociņas un velk ārā. Ļoti daudz tiek domāts par skolas bērniem, bet vajadzētu padomāt arī par bērniem līdz skolas vecumam - gan atbilstoši rotaļlaukumi, nodarbības, pulciņi. Pļaviņu novadā ir ļoti daudz pirmsskolas bērni, bet viņus jau praktiski neredz, jo viņiem nav ko darīt ārpus dzīvokļiem/mājām. Lūgums padomāt par to!!! Ar cieņu Kristīne Erne
Labdien!
Pašvaldība, veidojot nākamā gada budžetu, izvērtēs iespēju pilnveidot esošos bērnu laukumus pilsētā un novadā. Gada nogalē tiks izsludināts iedzīvotāju projektu konkurss, kur ar savām idejām aicinātas piedalīties nevalstiskas organizācijas, neformālas iedzīvotāju grupas. Informācija sekos. Aicinām iedzīvotājus piedalīties projektu konkursā un izmantot iespēju sakārtot, pilnveidot un attīstīt novada vidi. Jūsu ziņa tiks nodota Labiekārtošanas dienestam, kas pārbaudīs esošo rotaļu laukumu konstrukciju stāvokli un drošību, kā arī nepieciešamības gadījumā veiks uzlabojumus un remontdarbus.

Lapas