Darbinieki

PĻAVIŅU APVIENĪBAS PĀRVALDES DARBA LAIKS:
Pirmdiena
 
no plkst. 8.00 līdz 18.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.00 līdz 13.00
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
no plkst. 8.30 līdz 17.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.00 līdz 12.45
Piektdiena
no plkst. 8.00 līdz 15.00
ar pusdienas laiku
no plkst. 12.00 līdz 12.45

 

DARBINIEKI:
Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja funkciju veicējs
Aivars Bardovskis
tel. 65133860, mob. tel. 26462756
Pieņem apmeklētājus Pļaviņu apvienības pārvaldē, 3. kabinetā
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00
Juriste
Ilga Visocka
tel. 65133854
Lietvede
-
Sekretāre
Agita Avotiņa
tel. 65133054, mob. tel. 29299719
Darba aizsardzības speciālists
Jurijs Maškovs
mob. tel. 29474196
jurijs.maskovs@plavinas.lv
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste, tirgus pārvaldniece
Elita Kaņepēja
mob. tel. 27873332
Izglītības darba speciāliste
Ilona Lazda
mob. tel. 29146136
Jaunatnes lietu speciāliste
 
-
Labiekārtošanas dienesta vadītāja
Alda Zenfa
mob. tel. 29434984
Kapu pārzine
Alla Lakstīgala
mob. tel. 28320904
Darba laiks no 8.00 līdz 16.00
Brīvdienas – svētdiena un pirmdiena
ĪPAŠUMU NODAĻA:
Īpašumu nodaļas vadītāja
Zīlīte Sūruma
mob. tel. 29388675, tel. 65133855
Īpašumu nodaļas speciāliste
Sanita Grabāne
mob. tel. 29388675, tel. 65133855
Sekretāre
Madara Skudra
mob. tel. 29388675, tel. 65133855
Nodokļu administratore
Jana Kupča
tel. 65133851
jana.kupca@plavinas.lv
TERITORIJU ATTĪSTĪBAS NODAĻA:
Projektu vadītāja
Olita Znotiņa
tel. 65134801, mob. tel. 27870290
Iepirkumu speciāliste
Ineta Kaļva
tel. 65133858, mob. tel. 27870290

ineta.kalva@plavinas.lv

TŪRISMA, SPORTA UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA:
Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 
Rasa Siliņa
mob. tel. 25661300
rasa.silina@plavinas.lv

Tūrisma attīstības speciāliste
Līva Kotina

mob. tel. 22000981
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Juste
mob. tel. 25719333
CENTRALIZĒTĀS GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA:

Galvenā grāmatvede
Gaļina Grišuļonoka

tel. 65133850
Ekonomiste,
galvenās grāmatvedes vietniece

Rita Zvirbule
tel. 65133856
Algu grāmatvede
Kristīne Bērziņa
tel. 65133856,
Debitoru grāmatvede
Inna Jermakova
tel. 65133859
Pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvede
Ilona Āboliņa
tel. 65133857
Grāmatvede
Velta Pujāte
tel. 65133863
PĻAVIŅU DZIMTSARAKSTU NODAĻA:
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Vija Liepiņa

tel. 65133865, mob. tel. 28616815
vija.liepina@plavinas.lv, dzimtsaraksti@plavinas.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     8.00 - 12:00; 13.00 – 18.00
Otrdienās          -------------------------------
Trešdienās     8.00 – 12.00; 12.45 – 17.00
Ceturtdienās  8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00
Piektdienās    8.00 - 12.00; 12.45 - 15.00
Sestdienās - ceremonijas (saskaņā ar iesniegumiem)
Laulības pēc iesnieguma iesniedzēju vēlēšanās tiek reģistrētas arī citās darba dienās!