Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Pļaviņu apvienības pārvalde
Reģ. nr. 90000043649
PVN. reģ. nr. LV90000043649
Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles novads,
LV-5120
tel. 65133054, mob. tel. 29299719,
e-pasts: dome@plavinas.lv
 
Pļaviņu apvienības pārvalde pieņem arī elektroniski parakstītus dokumentus.

Norēķinu konti:

Nosaukums Konta nr. Bankas kods
AS "Swedbank" LV38 HABA 0551 0206 2172 7 HABALV22
AS "SEB banka" LV36 UNLA 0050 0143 2196 2 UNLALV2X
AS "Citadele banka" LV25 PARX 0012 4412 5000 1 PARXLV22
AS "Luminor bank" LV82 RIKO 0002 0132 8736 7 RIKOLV2X

Par pakalpojumiem iespējams norēķināties ar maksājumu karti Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Plaviņās

Darba laiks:

  • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00
  • Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00

Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00

Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāja funkciju veicējs Aivars Bardovskis
65133860, 26462756, aivars.bardovskis@plavinas.lv
Pieņem apmeklētājus: Pļaviņu apvienības pārvaldē, 3.kabinetā,
pirmdienās no plkst. 9.30 līdz 12.30
trešdienās no plkst.13.00 līdz 16.00