Pļaviņu apvienības pārvaldes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde