Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 5.0 redakcijas* un vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Norises datums: 
31.08.2021 - 18:00
Norises vieta: 
Pļaviņu vidusskolas iekšpagalmā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās

Sanāksmes tiešraidei iespējams sekot līdzi https://meet.jit.si/projekts2021.

Pļaviņu novada dome 2021. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.14, 8. §) “Par Pļaviņu novada teritorijas plānojuma 5.0 redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskās apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 31. augustā plkst. 18.00 Pļaviņu vidusskolas iekšpagalmā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās, Aizkraukles novadā. Sliktu laikapstākļu gadījumā sanāksme notiks Pļaviņu vidusskolas sporta zālē, Daugavas ielā 101, Pļaviņās, Aizkraukles novadā. Sanāksmei varēs sekot arī tiešraidē -  piekļuves saite https://meet.jit.si/projekts2021Sanāksme notiks, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, tāpēc aicinām iepriekš pieteikt dalību publiskās apspriešanas sanāksmē pie Pļaviņu apvienības pārvaldes projektu vadītājas Olitas Znotiņas.

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada  23. augusta līdz 2021. gada 22. septembrim ar teritorijas plānojuma 5.0 redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties Klientu apkalpošanas centrā, Pļaviņu apvienības pārvaldē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, darba dienās Pļaviņu apvienības pārvaldes noteiktajā darba laikā vai Pļaviņu apvienības pārvaldes tīmekļa vietnes www.plavinunovads.lv sadaļā Pašvaldība/ Teritorijas plānojums un portālā geolatvija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par teritorijas plānojuma 5.0 redakciju var iesniegt vai iesūtīt pa pastu Pļaviņu apvienības pārvaldē, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, LV-5120, kā arī elektroniski uz e-pasta adresi dome@plavinas.lv līdz publiskās apspriešanas beigām – 2021. gada 22. septembrim.

 

Kontaktpersona:

Pļaviņu apvienības pārvaldes projektu vadītāja Olita Znotiņa (tālr. 27870290, e-pasts: olita.znotina@plavinas.lv).

 

*Pēc publiskās apspriešanas, apstiprinot Teritorijas plānojuma 5.0 redakciju, ar Aizkraukles novada domes lēmumu izstrādātajā dokumentā tiks precizēti aktuālie iestāžu un adrešu nosaukumi, ņemot vērā, ka šī gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma.

  •