Projekta „Cimdu un zeķu adīšanas amata prasmju pilnveidošana un popularizēšana Pļaviņās” noslēgums